Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De Europese richtlijn over energie-efficiëntie 2012/27/EU uit 2012 verplicht grote bedrijven tot het uitvoeren van een vierjaarlijkse energieaudit. In België werd de richtlijn door de gewesten vertaald naar lokale wetgeving. Zo werd de Vlaamse VLAREM regelgeving aangepast in december 2014, met de deadline voor het indienen van de auditresultaten in december 2015. Grote ondernemingen uit het Waalse en Brusselse gewest hebben tot december 2016 om de activiteiten te onderwerpen aan een energieaudit.

Grote onderneming
Enkel organisaties die de criteria van een KMO overstijgen zijn gebonden aan een vierjaarlijkse energieaudit - d.w.z. ondernemingen die meer dan 250 werknemers in dienst hebben OF een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro neerzetten.

Uw verbruiksprofiel doorgelicht 
De energieaudit omvat een gedetailleerde studie van het energetisch verbruiksprofiel van de gebouwen, de industriële installaties en het transport. Uw audit wordt uitgevoerd door erkende auditeurs.

Bijkomende ondersteuning
Onze dienstverlening gaat verder dan het uitvoeren van uw energieaudit. We bieden aanvullende (technische) inlichtingen over:

  • de wettelijke context, de verdere evoluties en vooropgestelde termijnen (wetsvoorstellen en decreten);
  • de aangewezen auditmethode;
  • begeleiding bij het definiëren en opzetten van een Energie Management Systeem (ISO 50001).

Aanvullende dienstverlening

  • Bij renovatie of nieuwbouw - Analyse van de gebouwenschil, analyse van de verwarmingssystemen en productie van warm water, investeringsvoorstellen (inclusief de economisch meest rendabele oplossing);
  • Bij nieuwbouw - Haalbaarheidsstudie, onderzoek naar de economisch meest rendabele scenario’s, energetische rendementsberekeningen, aftoetsen EPB conformiteit (E- en K-peil), subsidiemogelijkheden, duidelijk becijferde voorstellen.

Contact
Op zoek naar meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen via be.sales.ssb@sgs.com of het nummer +32 (0)3 545 48 40.