Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

In 2004 stelde de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de zogeheten ‘Ballast Water Management (BWM) Convention’ voor. Deze internationale overeenkomst moet de verspreiding van zogeheten ‘invasieve soorten’ (planten, dieren, bacteriën,...) in het ballastwater van schepen tegengaan door de aanwezige hoeveelheid organismen te begrenzen. Landen die de conventie ondertekenden, verbinden zich ertoe dat schepen zich moeten uitrusten met een ‘ballastwater management systeem’, dat het ballastwater desinfecteert.

Hoewel reeds goedgekeurd in 2014, werd de conventie pas op 8 september 2016 geratificeerd door voldoende landen opdat zij samen minstens 35% van de wereldvloot (uitgedrukt in brutotonnage) vertegenwoordigen. Dit heeft als gevolg dat de conventie een jaar later, op 8 september 2017, van kracht gaat. Het ballastwater van schepen wereldwijd moet dan aan de grenswaarden van de conventie voldoen.

In tussentijd ontwikkelde SGS de vereiste methoden voor zowel monsternemingen van het ballastwater, als de analyse op organismeaantallen. Deze methoden zijn al even in gebruik, maar met de nieuwe regels voor de deur wordt een grote toename in de vraag naar analyses van het ballastwater verwacht.

Neem contact op met Peter Stehouwer voor meer informatie over onze BWM-diensten.