Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De EU-verordening 2015/757 die inmiddels in werking is getreden, bepaalt de vereisten voor het monitoren, rapporteren en verifiëren (MRV) van koolstofdioxide emissies afkomstig van zeevervoer. De verordening is van toepassing op alle schepen van meer dan 5.000 ton (GT), ongeacht de nationaliteit, die ten minste 1 transport vanuit, naar of tussen Europese havens uitvoeren.

De Europese MRV verplichtingen bepalen dat u per reis en op jaarbasis uw emissies dient te monitoren, en dat u uw monitoringplan voor 31 augustus 2017 ter goedkeuring aan een geaccrediteerde controle-instantie moet voorleggen. Dit controleorgaan zal de monitoringplannen conform de verordening beoordelen en goedkeuren. Het monitoren gaat in per 1 januari 2018. Uw gecontroleerd emissiejaarverslag met data van kalenderjaar 2018 dient u uiterlijk 30 april 2019 voor te leggen. Schepen die onder de regeling vallen zijn verplicht om het conformiteitsdocument, zoals uitgegeven door hun geaccrediteerde controle-instantie, per 30 juni 2019 in hun bezit te hebben.

Waarom SGS? Wij bieden toonaangevende diensten voor de controle van broeikasgassen, hoofdzakelijk in het kader van EU ETS, en voor zowel stationaire klanten als klanten uit de luchtvaart. Onze uitgebreide maritieme MRV-diensten ondersteunen u bij het nakomen van de verplichte deadlines van EU verordening 2015/757. We combineren onze expertise en ervaring voor andere sectoren met onze maritieme vakkennis. We bieden exploitanten van schepen een uitgebreid dienstenpakket, inclusief:

  • Controle en goedkeuring van monitoringplannen
  • Controle op het naleven van goedgekeurde monitoringplannen
  • Controle van de gerapporteerde gegevens uit uw jaarlijkse emissierapporten
  • Uitgave van conformiteitsdocumenten