Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Pergefluoreerde componenten (PFC’s), ook wel gekend als PFAS (PerFluoroAlkyl Substances), vormen een groep chemicaliën met een breed toepassingsbereik omdat ze zowel olie- als waterafstotend zijn – een unieke eigenschap. Zo worden ze gebruikt in tal van consumentenproducten zoals antikleeflagen in kookgereedschap, verpakkingen voor fastfood, reinigingsmiddelen, producten voor persoonlijke hygiëne of olie- en waterafstotende lagen op kledij. Ook aan verven, smeermiddelen en inkten worden PFC’s toegevoegd. Bovendien kennen PFC’s ook verschillende industriële toepassingen zoals in blusschuim, hydraulische vloeistoffen voor de luchtvaart of als hulpmiddel bij galvaniseringsprocessen en pesticiden.

Sommige PFC’s, o.a. PFOA, worden in de Europese REACH regelgeving als SVHC (Substances of Very High Concern) geklasseerd. Vele PFC’s zijn persistent, te wijten aan de sterke C-F binding. Andere PFC’s kunnen een transformatie naar stabiele PFC’s ondergaan. Bijgevolg accumuleren ze ook in levende organismen. Toxiciteitsstudies toonden schadelijke effecten voor zoogdieren en waterorganismen aan. De mens kan op verschillende manieren blootgesteld worden: via voeding, drinkwater, luchtwegen en direct contact.

Door de vele toepassingsmogelijkheden en het wereldwijde gebruik evolueerden PFC’s tot globale milieucontaminanten. Ze worden teruggevonden in binnen- en buitenlucht, rivieren, meren, grondwater, stortplaatsen en in de omgeving van vliegvelden. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de onrust over de aanwezigheid van deze stoffen in het milieu enorm is toegenomen.

In de VS bijvoorbeeld ontstonden recent grote bezorgdheden nadat het EPA (Environmental Protection Agency) de drinkwaternorm voor PFOA/PFOS, twee van de meest voorkomende PFC's, verlaagde van 600 naar 70 ng/l. Hieruit volgde dat de norm in heel wat gebieden systematisch overschreden werd, en het drinkwater ‘onbruikbaar’ bevonden werd. Ook bleken bloedwaarden van kinderen alarmerende niveaus te vertonen.

Er is een groeiende nood om PFC’s systematisch te monitoren, en op basis daarvan de risico’s te identificeren en conclusies te trekken. In het high end SGS IAC laboratorium, onderdeel van SGS Belgium EHS, werden ruim 10 jaar geleden reeds analytische methodologieën ontwikkeld om PFC’s in tal van matrices te kunnen opsporen. We voeren deze analyses uit met behulp van geavanceerde UPLC/MS/MS technieken (vloeistofchromatografie gekoppeld met tandem massaspectrometrie). Waar de oorspronkelijke scope slechts een vijftal componenten betrof, kunnen inmiddels meer dan 30 verschillende PFC’s geanalyseerd worden. We blijven deze innovaties continu uitbreiden.