Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS voerde tussen eind augustus en begin september sonderingswerken uit die kaderen in de geplande renovatie van de Antwerpse Royerssluis. De afdeling Geotechniek van SGS onderzocht of de bodem onder de sluistoegangen nog restanten van middeleeuwse stadsomwallingen bevat. Dit zou extra kosten op de begroting kunnen betekenen.

De sonderingen mochten enkel uitgevoerd worden gedurende de schuttijd (tijd nodig om een schip de sluis te laten passeren). Bovendien moesten enkele proeven op geringe afstand van de kaaimuur uitgevoerd worden. Deze maatregelen brachten een bijzonder plan van aanpak met zich mee. In overleg met de opdrachtgever, Havenbedrijf Antwerpen, werden de proeven uitgevoerd van op een hefeiland naast de sluis. Het project werd tot ieders tevredenheid tot een goed einde gebracht.