Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

 

Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), in de volksmond beter bekend als drones, veranderen de markt voor (technische) inspecties. Met RPAS zijn onderzoeken op niet of moeilijk bereikbare plaatsen veiliger en sneller. Daarnaast levert het een schat aan digitale informatie op. Als marktleider in inspectie, analyse en certificering speelt SGS Belgium hierop in. Speciaal voor RPAS-inspecties is een strategische samenwerking aangegaan met BAFA, de leidende Approved Training Organisation voor luchtvaart in België. Met decennialange ervaring als opleidingscentrum, ook voor beroepspiloten, én expertise in luchtvaartreglementering en -procedures is BAFA een solide partner van SGS.

Veiliger en sneller
Op grote hoogten, in afgesloten ruimten of gevaarlijke situaties zijn RPAS-inspecties veiliger en sneller dan bemande onderzoeken. Zelfs in complete duisternis, in installaties of opslagtanks, doet een RPAS zijn werk. De inspecteur blijft tijdens het hele proces op veilige afstand. Installaties hoeven vaak niet te worden stilgelegd. Camera’s en andere detectiemiddelen verzamelen vanuit de lucht zeer gedetailleerde data: voor eenmalige inspecties of periodieke controles om mutaties in kaart te brengen.

Opnametechnieken voor elke onderzoeksvraag
Er zijn RPAS-technieken voor veel verschillende onderzoeksvragen. Visuele inspectie gebeurt met HD-camera’s die inzoomen tot in de kleinste details. Infraroodcamera’s detecteren warmtelekken die duiden op slechte isolatie of kortsluiting en gevoelige sniffers sporen gaslekkages op. Opnames met RPAS zijn zelfs zo nauwkeurig dat ze ook gebruikt worden voor volumebepaling (stockpile meting) of het in kaart brengen van grote oppervlakten (mapping).

Data verzameling en rapportage volgens alle geldende regelgeving
BAFA beschikt in heel België over een breed gamma aan opnametechnologieën en typen RPAS. Gekwalificeerd personeel verzamelt hiermee grote hoeveelheden data in hoge resolutie. Het is de expertise van SGS om al die informatie te analyseren en te vertalen naar een duidelijke, wettelijke rapportage. Zo waarborgt de samenwerking tussen BAFA en SGS het hele traject van RPAS-inspecties: van de risicoanalyse en vergunningen voorafgaand aan de inspectie tot aan de rapportage volgens alle geldende regelgeving.

Een middel, geen doel
SGS doet als wereldmarktleider op het vlak van inspectie, controle, analyse en certificering al jarenlang inspecties in de industrie en kent de processen. Die verstoren we zo min mogelijk, terwijl we met nieuwe én traditionele technieken alle informatie verzamelen voor een gedegen onderzoek. RPAS-inspecties zijn hiervoor een prachtige methode. Geen doel, maar een middel om een onderzoeksvraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden.