Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Op dinsdag 24 april organiseerde SGS een asbeststudiedag – dit om tegemoet te komen aan de vele vragen die rijzen rondom asbest in Vlaanderen: gebouweigenaren en andere probleembezitters weten vaak onvoldoende over de verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. De inspirerende kennissessie vond plaats in het Havenhuis te Antwerpen: een prachtige locatie waar feiten en fictie van elkaar gescheiden werden. Udo Waltman (SGS) introduceerde het onderwerp en sprak de verschillende gasten aan elkaar: een leerrijke namiddag!

Astbeststudiedag Antwerpen
De eerste editie van de asbeststudiemiddag werd afgetrapt door Cathy de Witte (SGS) – zij vertelde de 90 professionals uit de bedrijfswereld en overheid meer over asbest en wetgeving. De aanwezigen werden verder getrakteerd op verschillende lezingen. Wij zetten de drie belangrijkste aandachtspunten nog eens op een rijtje: 

 

Tijd om actie te ondernemen

Het grote publiek wordt steeds meer blootgesteld aan asbest door verwering, ouderdom en onvolledig uitgevoerde saneringen. Het is dus meer dan ooit noodzakelijk om actie te ondernemen in Vlaanderen en actief asbest te gaan verwijderen. Dit werd bevestigd door Sven de Mulder van Ovam: hij benadrukt dat er een bewustzijn en sense of urgency moeten gecreëerd worden, zonder paniek te zaaien. We moeten de krachten bundelen, waarbij innovatie troef is: enkel zo kunnen we nieuwe manieren bedenken om asbest goedkoper en efficiënter te verwijderen. 

Goed opdrachtgeverschap is half gewonnen

Werken met asbest is bedachtzaam en veilig tewerk gaan. Hoe kun je risico’s verkleinen? De verschillende lezingen hebben aangetoond dat dit kan door samen te werken met professionele partners. Zij zorgen voor een correcte afhandeling van saneringswerken, inventarisatie of analyse. Ten tweede is het belangrijk om informatie en kennis over asbest te verankeren in je eigen organisatie: bijvoorbeeld door een centrale database aan te leggen. Danny de Pré (Port of Antwerp) stelt dat dit de successleutel is tot bewustwording – zowel medewerkers als ingehuurde contractors kunnen een database raadplegen waarin alle asbesttoepassingen worden opgenomen. Ook Ingrid Caeyers (Stedelijk Onderwijs Antwerpen) stelt een centrale database ter beschikking, zodat medewerkers niet achter de feiten moeten aanlopen. Kom je in aanraking met asbest? Ga zelf niet over tot verwijdering, maar schakel een persoon met kennis van zaken in, zodus Maarten Vanbuel (VAB). 

Communiceer tijdens calamiteiten

Tijdens asbestcalamiteiten moet je open en eerlijk communiceren, zonder paniek te zaaien. Crisiscommunicatie is key: dit werd ook bevestigd door brandweerkolonel Thierry Van Goethem. Wanneer een brand met asbest oplaait kunnen de gevolgen desastreus zijn, zowel voor de eigen medewerkers of bewoners, als voor de omgeving. Open communicatie zorgt ervoor dat mensen de feiten kennen en paniek voorkomen wordt. Ten slotte geldt: voorkomen is beter dan genezen – het is dan ook aangeraden om asbesthoudende daken te vervangen: zo beperkt je verzekeringsrisico’s en voorkom je het risico op een asbestbrand. Dit hebben ze ook in Nederland goed begrepen – in 2024 zal een geheelverbod op asbestdaken ingaan. 

Na crisiscommunicatie en afhandeling van de calamiteit wordt de schade opgemeten. Dan is de vraag: wat dekt de verzekering, en wat niet? Stijn Thonnon deelde zijn inzichten als manager Environmental Liabilities bij AIG Europe Limited. De conclusie: asbesthoudend vastgoed verzekeren blijft een moeilijke kwestie - de aansprakelijkheidsrisico’s bij een asbestcalamiteiten zijn niet altijd zwart/wit - maar de verzekeringswereld werkt aan het ontwerpen van bepaalde modellen en polissen.

Tot slot willen we u van harte bedanken voor uw aanwezigheid en interactieve bijdrage. Klik hier om de presentaties nog eens rustig door te nemen. Indien u naar aanGeslleiding van de studiedag nog vragen heeft, of graag een gesprek wil aangaan met een van onze experts, kan dat door een e-mail te sturen naar be.environment@sgs.com.