Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Olieverontreiniging is een fenomeen dat steeds problematischer wordt. Alleen verontreiniging op grote schaal krijgt media-aandacht – denk aan het Deepwater Horizon verhaal -, terwijl vervuiling op kleine schaal een dagelijks probleem blijft. Kleinere olierampen zijn moeilijk om te linken aan de vervuiler en/ of bron en de remediëringskosten zijn vaak erg hoog.

Oil Spill on the beach

Om deze kosten te kunnen verhalen op de vervuiler, en om het nodige bewijs te verkrijgen om gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen, hebben we performante, analytische technieken nodig. Die kunnen een oorzaak-verband relatie aantonen tussen een mogelijke bron en de verontreiniging.

Waarom is het moeilijk om de vervuiler te identificeren?

Ruwe en geraffineerde oliën zijn koolwaterstofmengsels met een zeer complexe samenstelling (> 1000 verbindingen). Omdat ze zo complex zijn vormen ze een grote uitdaging voor klassieke laboratoria, omdat die niet in staat zijn om het onderscheid te maken tussen twee (of meer) koolwaterstof bronnen. Bijna elke oliebron heeft een unieke samenstelling, die voortkomt uit specifieke lokale, fysieke en biologische condities dat de olievorming beïnvloeden.

SGS België biedt een unieke, technische benadering aan, gebaseerd op (minstens) twee grote, bron-specifieke karakteristieken van deze koolwaterstofmengsels:

Biomarkers (Bron-specifieke koolwaterstoffen in olie, afgeleid van destijds levende organismen. Bewaken specifieke verhoudingen tussen chemische verbindingen aanwezig in een oliemonster - vergelijking tussen componenten.)
Carbon Isotopic Ratio van n-alkanen (Monitoren van koolstofisotopische verhoudingen van specifieke chemische verbindingen aanwezig in een oliemonster - vergelijking tussen componenten, bepaald door het gebruik van de GC-IRMS/ Isotopic Ratio-massaspectrometrische techniek.)

Deze aanpak stelt ons in staat om te bepalen of er een match is tussen verschillende bronnen en verontreinigingen en gegevens te genereren die kunnen gebruikt worden om de vervuiler te identificeren, en dus de remediëringskosten te verhalen.

Wilt u graag meer informatie over dit bijzondere concept? Aarzel niet om contact op te nemen via email of telefoon: +32 545 85 84.