Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Op 19 juni 2018 publiceerde de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) een langverwachte update van haar voedselveiligheid managementsystemen - ISO 22000.

Op 19 juni 2018 publiceerde de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) een langverwachte update van haar voedselveiligheid managementsystemen - ISO 22000.

Sinds de eerste publicatie in 2005 is ISO 22000 grotendeels ongewijzigd gebleven, ondanks de transformaties die in de tussenliggende jaren in de voedingsmiddelenindustrie hebben plaatsgevonden.

ISO 22000 is een beheersysteem voor voedselveiligheid dat kan worden toegepast op elke organisatie die werkt in de voedselketen. Met deze norm is het mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardig en veilig voedsel te produceren. En daarbij aan te tonen aan klanten dat de organisatie hygiëne en veiligheid belangrijk vindt.

Een belangrijk verschil tussen voedselveiligheidsnormen in 2005 en nu, is de ontwikkeling van het Global Food Safety Initiative (GFSI) en de gebenchmarkte normen. In veel opzichten is certificering van een GFSI-benchmarknorm het toppunt voor veel voedselproducenten die hun voedselveiligheidsprincipes willen aantonen. Deze normen kunnen echter complex zijn en daarom is er nog steeds plaats voor ISO 22000, een norm die de basis vormt voor een goed voedselveiligheidssysteem.

Net als alle nieuwe of gewijzigde normen die door ISO zijn uitgegeven, is de nieuwste versie van ISO 22000 afgestemd op de HLS-structuur (High Level Structure) ofwel de Annex SL. Hierdoor kan het voedselveiligheidsbeheersysteem van een organisatie worden geïntegreerd met andere ISO-normen, bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 14001 voor milieubeheersystemen. Het hoge integratieniveau maakt het veel eenvoudiger voor bedrijven om de norm aan te nemen.

De goedkeuring van de HLS-structuur heeft geleid tot een aanzienlijk aantal wijzigingen in de normstructuur. Daarnaast omvatte deze herziening ook een volledige herziening van de standaardvereisten. Door het herdefiniëren van concepten zoals basisvoorwaardenprogramma's (PRP's) en operationele basisvoorwaardenprogramma's (OPRP's) is het voor organisatie eenvoudiger om de norm te begrijpen en te implementeren.

Bij de update is de norm ook meer in lijn met Codex HACCP.
Dit zorgt ervoor dat de implementatie nauwer aansluit op de Codex-methode. Voor een organisatie die ISO 22000 toepast, betekent dit dat de ontwikkeling van HACCP nu is ingesloten in de norm.

Implementatie is vereenvoudigd doordat specifieke gedocumenteerde informatie is opgenomen in de norm. Tijdens het auditproces kunnen, organisaties die ISO 22000 geïmplementeerd hebben, met behulp van deze documenten hun naleving aantonen.

Aanvullende wijzigingen/ verbeteringen zijn onder meer:

 • Verduidelijking van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) zodat organisaties kunnen garanderen dat hun processen voldoende middelen hebben, worden beheerd en dat er opvolging gegeven wordt aan verbeteringen. De herziening gebruikt twee onderling gerelateerde PDCA-cyclus, het voedselveiligheidsbeheersysteem en de productrealisatie/ servicelevering PDCA op basis van de Codex HACCP-principes
  Figuur: De nieuwe PDCA-cyclus
 • Een nieuwe benadering van risico's. In de voorgaande norm werd alleen het risico van het product voor de eindgebruiker bekeken door de toepassing van de HACCP-beginselen van de Codex. In de nieuwe versie is Codex HACCP nog steeds vereist, maar wordt aangevuld met een organisatorische afweging van risico's
 • Vereenvoudigde clausule structuur die een meer lineaire benadering van implementatie mogelijk maakt door het volgen van een stap voor stap process

Voordelen van ISO 22000:2018
Organisaties in de voedselketen die de nieuwste versie van ISO 22000 gebruiken, profiteren op verschillende manieren:

 • Betere controle over voedselveiligheidsactiviteiten
 • Zekerheid voor klanten, wettelijke en regelgevende naleving
 • Gemakkelijke marktgroei
 • Verhoogd vertrouwen van klanten, belanghebbenden en consumenten
 • Verbeterd risicobeheer
 • Integratie met andere ISO-managementsystemen

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden voor uw organisatie? Aarzel niet om contact op te nemen!.