Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content
cow

Nestlé heeft voor zijn toeleveringsketen een “Responsible Sourcing Standard” voor leveranciers opgesteld. De standaard bevat gedetailleerde vereisten over enkele belangrijke uitdagingen die gaan van sociale aspecten en milieu tot economie en dierenwelzijn. Voor elke directe leverancier aan Nestlé wordt de toeleveringsketen stroomopwaarts tot op landbouwniveau in kaart gebracht - onder meer voor vlees, eieren en zuivelproducten.

Om na te gaan of de landbouwbedrijven aan deze standaard voldoen, worden vijf onderwerpen onder de loep genomen: wetgeving, sociale aspecten en werkomstandigheden, planten en gewassen, behoud van de natuur en tenslotte dierengezondheid en -welzijn.

Sinds de start van het project in 2013 heeft SGS in opdracht van Nestlé al meer dan 1600 landbouwbedrijven beoordeeld. In 2017 ging het om 360 landbouwbedrijven wereldwijd in totaal. Ook dit jaar wordt hetzelfde aantal verwacht. Het doel van de beoordeling is om na te gaan of de leveranciers voldoen aan de eisen van de Nestlé “Responsible Sourcing Standard” in de context van het land van oorsprong, en om eventuele verbeteringspunten te identificeren. SGS brengt de huidige toestand van de landbouwbedrijven in kaart en tracht naar een hogere standaard te gaan wat betreft dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. 

Door een verandering in consumenteneisen en een groter bewustzijn over de productie van voedsel en waar het vandaan komt, zijn meer en meer bedrijven bewust bezig met dierenwelzijn en het opstellen van ethische programma’s. Met deze inspanningen stelt Nestlé duurzame landbouw voorop, en streeft ernaar om het leven van miljoenen landbouwdieren in hun toeleveringsketen te verbeteren.