Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Elke organisatie wordt geconfronteerd met interne en externe factoren. Dit heeft invloed op de doestellingen van uw organisatie. Door het in kaart brengen van de risico’s, de impact vast te stellen en de risico’s te beheersen zorgt uw organisatie dat ze succesvol blijft.

Bekijk risico’s van uw organisatie als kans.
Elke organisatie wordt geconfronteerd met interne en externe factoren. Dit heeft invloed op de doestellingen van uw organisatie. Door het in kaart brengen van de risico’s, de impact vast te stellen en de risico’s te beheersen zorgt uw organisatie dat ze succesvol blijft.

Alle activiteiten binnen uw organisatie brengen risico's met zich mee. Risico = kans x gevolg.

Adequate risicomanagementprocedures zijn essentieel om risico's te beoordelen en in de hand te houden, ongeacht de aard van uw organisatie. Risico's doen zich in allerlei vormen voor. Met welke risico's u te maken krijgt hangt af van de aard en de complexiteit van uw organisatie. In alle gevallen is het zaak de specifieke risico's waarmee uw organisatie te maken kan krijgen te identificeren en te kwantificeren. Vervolgens moet u beslissen hoe uw organisatie deze risico's het best beheerst en beperkt.

Voordelen van goed risicobeheer
• het vergroot de kans op het behalen van doelstellingen;
• het legt een betrouwbare basis voor besluitvorming en planning;
• het verbetert operationele effectiviteit en efficiëntie;
• het verbetert gezondheids- en veiligheidsprestaties, alsmede milieubescherming;
• het verbetert verliespreventie en incidentbeheer;

Wim Ravenschlag - Trainer
“Organisaties hebben op dagelijkse basis te maken met diverse beslissingen, daarbij is het altijd goed om stil te staan bij de risico’s en kansen. Zo kan bijvoorbeeld en nieuw softwarepakket zorgen voor meer efficiency, maar wat gebeurt er als er in de beginperiode bugs ontstaan. Het uitbesteden van werkzaamheden is een kans om de organisatie efficiënter en doeltreffender in te richten. Toch zijn er voldoende risico’s die kunnen ontstaan door uitbesteding van werkzaamheden. De organisatie moet zich van tevoren voldoende bewust maken van eventuele risico’s en de zwaarte van elk risico. Door middel van een risicoanalyse krijgt de organisatie beter zicht op risico’s en kansen. De organisatie kan vervolgens de risico’s onderbouwd afwegen. Daarbij kunnen met preventieve acties risico’s worden teruggebracht.

In de nieuwe ISO-normen is risicomanagement integraal opgenomen als onderdeel van de normeis. De organisatie kijkt daarbij niet alleen naar nieuw producten, nieuwe diensten. Bij risicomanagement wordt ook gekeken naar de Key Performance Indicators (KPI’s). Wat zijn de risico’s en kansen bij onze doelstelling en jaarplannen. Ook wordt gekeken naar de risico’s en kansen van processen binnen de organisatie. Waar kan iets fout gaat, wat is de impact daarvan op het volledige proces.

Door risico’s en kansen onder een vergrootglas te leggen krijgt de organisatie meer bewustwording. Het voordeel daarbij is dat de schade beperkt kan blijven. De organisatie kan zich daardoor meer bezighouden met het werken aan de KPI’s, dan het bijsturen/herstellen van incidenten.

Wij hebben een training - Risicomanagement binnen ISO - ontwikkeld waarin deelnemers technieken aangeleerd krijgen om risico’s in kaart te brengen. Daarmee kunnen ze direct in de organisatie aan de slag om de risico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau”.