Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Vanaf 1 april 2019 beveelt de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) bijkomend kwikonderzoek aan in geval van verhoogde kwikconcentraties bij Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO). De aanbeveling bepaalt dat u niet enkel de hoeveelheid kwik bepaalt, maar met behulp van een speciatieanalyse ook de schadelijke gevolgen ervan in kaart brengt. Uniek in de Benelux kunt u als bodemdeskundige hiervoor terecht bij SGS Belgium - IAC.

Bij een Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) wordt doorgaans enkel de totale aanwezige hoeveelheid kwik bepaald. Omdat kwik onder invloed van diverse lokale omstandigheden onder verschillende (al dan niet schadelijke) vormen kan voorkomen, is een ruimere evaluatie echter sterk aanbevolen. Dit kan met behulp van kwikspeciatie – een analyse die de toxische vormen van kwik bepaalt. Vanaf 1 april treedt bij vaststelling van een verhoogde kwikconcentraties deze overheidsaanbeveling operationeel in voege.

INZICHT IN DE HUMANE RISICO’S

Kwikspeciatie is een nuttige analysemethode om het humane risico gelinkt aan methylkwik (of MeHg) beter te interpreteren. Omwille van het bioaccumulatieve karakter is deze stof immers bijzonder toxisch. Bovendien kan klimaatopwarming een rechtstreekse invloed hebben, omdat het ontdooien van de permafrost een verhoogd risico op vrijgave van MeHg met zich meebrengt. Dit maakt dat op zowel korte als middellange termijn een continue evaluatie gewenst is. 

KWIKSPECIATIE BIJ SGS

Ons gespecialiseerd IAC milieulaboratorium ontwikkelde voor de matrix water een eigen analysemethode, gebaseerd op IC of GC-ICP-SF-MS techniek. Voor bodemstalen voeren we de Hg-speciatie analyse uit volgens EPA 3200. In geval van verhoogde kwikconcentraties bieden beide methodieken een beter inzicht in het toxisch karakter. Ook in (omgevings)lucht kan kwik bemonsterd en geanalyseerd worden, zodat we een correcte evaluatie naar de impact op betrokkenen kunnen aanbieden. Twee à drie weken na bemonstering ontvangt u de analyseresultaten. 

MEER INFORMATIE

We helpen u graag verder via volgende coördinaten: