Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Transparantie en traceerbaarheid, de sleutelconcepten achter strategieën voor een doeltreffend beheer van de toeleveringsketen, worden vaak onterecht door elkaar gebruikt.

Tijdens gesprekken over het beheer van de toeleveringsketen gebruikt men de termen ‘transparantie’ en ‘traceerbaarheid’ vaak als synoniemen. Toch verwijzen ze naar erg verschillende concepten. Een goed begrip van die verschillen en van de manier waarop beide concepten toegepast moeten worden, ligt aan de basis van een nieuwe oplossing: Transparency-One.

TRANSPARANTIE

 

Transparantie verwijst naar het verzamelen en overdragen van informatie 'van hoog niveau' in de toeleveringsketen.  De verzamelde gegevens zijn specifiek en nauwkeurig, en houden verband met de componenten van een product, de namen van leveranciers, de locatie van faciliteiten, de gerelateerde certificaten enz.

Dankzij transparantie kan een onderneming haar volledige toeleveringsketen in kaart brengen en krijgt ze een beter zicht op alle economische operatoren in die keten. Het beheersysteem verzamelt specifieke informatie over iedere leverancier, zoals de certificering van diens vestigingen, welke instantie het certificaat heeft uitgereikt, de vervaldatum ervan en zelfs een kopie van het certificaat. Een betere zichtbaarheid betekent ook dat een merk of handelaar kan nagaan of iedere operator voldoet aan de gestelde eisen op het vlak van veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hulpmiddelen die voor meer transparantie zorgen, kunnen zonder veel hinder voor de huidige processen en systemen worden ingevoerd. Zodra de juiste oplossing gevonden is, kan men ze inzetten voor alle soorten producten en gemakkelijk uitbreiden op maat van wereldwijde toeleveringsketens.

De informatie die tijdens het transparantieproces verzameld wordt, blijft constant. Zo zal de certificering van een leverancier niet snel veranderen zolang de toeleveringsketen bestaat – afgezien van een eventuele hernieuwing en tenzij de accreditatie ingetrokken zou worden. 

TRACEERBAARHEID

 

De informatie die tijdens het traceerbaarheidsproces verzameld wordt, is gedetailleerder en houdt verband met afzonderlijke ingrediënten of componenten. Het kan daarbij gaan om informatie over een partij of zending (vangst-/oogstinformatie, veldgegevens enz.), een aankooporder (PO) of andere operationele gegevens. Terwijl transparantie voornamelijk gericht is op het in kaart brengen van de hele toeleveringsketen, spitst traceerbaarheid zich toe op afzonderlijke partijen van componenten of aankooporders en de weg die ze langs die keten afleggen. Het specifieke karakter van de gegevens in het traceerbaarheidsproces maakt doelgerichtere terugroepingen mogelijk. Daardoor verkleint de schaal en kunnen bedrijven de kosten drukken.

Anders dan bij transparantie zorgt de gedetailleerde aard van traceerbaarheid ervoor dat de processen om informatie te verzamelen moeilijker uit te breiden zijn. Dat brengt vaak systeemontwikkelingen en onderbrekingen in bestaande regels en processen met zich mee (zie hieronder).

TRANSPARENCY-ONE: TRANSPARANTIE EN TRACEERBAARHEID

 

Een toeleveringsketen met succes in goede banen leiden kan alleen met een volledig transparant traceerbaarheidsproces.

Transparency-One klaart beide klussen: deze oplossing verzamelt de gegevens die nodig zijn om de toeleveringsketen in kaart te brengen (transparantie) én zorgt voor de vereiste operationele informatie (traceerbaarheid). Zo krijgen ondernemingen de datastroom binnen hun toeleveringsketen volledig onder controle, waardoor ze beter beschermd zijn tegen de risico’s die eigen zijn aan toeleveringsketens.

Ondernemingen die voor Transparency-One kiezen, gaan er op verschillende vlakken op vooruit:
• Ze beschikken over hulpmiddelen om hun toeleveringsketen in kaart te brengen en om transparanter te werk te gaan. Het verzamelen van gegevens begint vanaf dag één en kan indien nodig worden uitgebreid. 
• Ze beschikken over tools om operationele gegevens van leveranciers te verzamelen en te delen.
• Ze bewaren beide soorten gegevens op één enkel platform. Zo is alle relevante informatie eenvoudiger en sneller te vinden. 
• Gevoelige informatie over de toeleveringsketen is beter beschermd dankzij de blockchaintechnologie.

Ondernemingen die hun toeleveringsketen willen doorgronden en doeltreffend willen aansturen, moeten begrijpen waarin traceerbaarheid en transparantie op technisch vlak van elkaar verschillen.  Transparency-One helpt organisaties een duidelijk beeld te krijgen van hun volledige toeleveringsketen, relevante gegevens over hun leveranciers te verzamelen en afzonderlijke partijen of componenten te volgen.

Met deze informatie kan een onderneming zich beter wapenen tegen potentiële problemen die in lange toeleveringsketens kunnen ontstaan en het vertrouwen van klanten winnen.

Voor de volledige waaier aan diensten en ondersteuning van SGS verwijzen we u graag naar de webpagina over SGS voedselveiligheid.