Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Om af te rekenen met dodelijke ongevallen hebben Rijksopdrachtgevers in Nederland de eis van veilig werken als vaste maatstaf opgenomen bij aanbestedingen. Veilig werken wordt daarmee vanaf 2021 een vast onderdeel waar u als organisatie invulling aan dient te geven.

Veiligheidscultuur

In een artikel van Cobouw legt Koene Talsma van de Kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw uit dat het baanbrekend is om veiligheid als vaste maatstaf op te nemen bij aanbestedingen.

Bij eerdere ongevallen adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al aan om Veiligheid als onderdeel op te nemen in aanbestedingen. Echter kwam er destijds weinig opvolging van.

Het is baanbrekend dat naast ProRail nu ook het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de grote bouwbedrijven hierachter staan.

Maar hoe geeft u gehoor aan de veiligheidseis?

Talsma legt uit dat de Veiligheidsladder een bewezen instrument is in de spoorsector.  “De veiligheid is daar met sprongen verbeterd. Het verzuim – langer dan 24 uur – daalde flink, en in tien jaar tijd kwam er slechts één baanwerker om het leven. De sector is vertrouwd met de Veiligheidsladder. Het systeem zet ook erg in op houding en gedrag, dat vinden alle bouwbedrijven er goed aan.”

Wilt u Veiligheidsbewustzijn verhogen in uw organisatie?

Met de Veiligheidsladder kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie verhogen. Door het verbeteren van de houding en het gedrag bij de medewerkers, kunnen het aantal onveilige situaties teruggebracht worden.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn te meten en continu te verbeteren.

Veiligheidsbewustzijn en -gedrag wordt geschaald in vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van achttien bedrijfskarakteristieken, waaronder medewerkersbetrokkenheid, competentie, training en incidentenmelding. Organisaties kunnen ervoor kiezen zich te laten certificeren om het Veilig Bewust Certificaat te behalen.