Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS Belgium neemt in augustus een nieuwe ‘scrubber’ of gaswasser in gebruik. Deze scrubber maakt het mogelijk om na een fumigatieopdracht de restanten van de ontsmettingsgassen fosfine en sulfuryldifluoride te zuiveren, voordat deze vrijkomen in de lucht. Het resultaat? Een schone en dus veel milieuvriendelijker emissie. En bovendien is de nieuwe installatie ook nog eens veel veiliger om mee te werken.

Hoe werkt fumigeren? 
SGS Belgium is een van de erkende fumigatiefirma’s in België en Nederland. In de gehele Benelux zijn medewerkers van de afdeling Fumigatie dagelijks actief om de strijd aan te binden met insecten en knaagdieren die zich verschansen in ladingen graan, koffie, thee, rijst, bonen en cacao die daar worden ontscheept. Herman Sanders, manager van de afdeling Fumigatie, legt uit hoe dat werkt. “Onze medewerkers plaatsen magnesiumfosfide of aluminiumfosfide in de lading in de vorm van pellets, tabletten of plates. Die reageren met het vocht in de lucht en laten fosfine vrij, een giftig gas dat alle ‘voorraadaantasters’ in de lading doodt. Wat achterblijft zijn reststoffen, in de vorm van aluminiumhydroxide of magnesiumhydroxide, verpakt in zakjes, sleeves of plates. Deze reststoffen – voor een hele scheepslading kan dat wel tot 300 kilo zijn -  blijven nog beperkt reactief en dus giftig. Soms bevatten ze nog 1 tot 2% fosfine, soms meer. Ze worden afgevoerd naar onze scrubber in Melsele om daar volledig uit te reageren. Daarna voert SGS EWACS (Emergency Waste and Chemical Services) ze af naar een verbrandingsinstallatie, geschikt voor chemisch afval.”

Waterdichte oplossing
Tot voor kort werd het fosfine in de reststoffen actief afgezogen in een scrubber met koolstoffilter. “Het nadeel was, dat deze gaswasser bij verzadiging van het filter kon ‘doorslaan’”, legt Herman Sanders uit. “Dan ging het schadelijke fosfinegas alsnog zo de lucht in. Niet goed voor het milieu, en niet goed voor de mensen die in de omgeving van de scrubber werken.” Sinds begin van dit jaar heeft de afdeling Fumigatie dan ook koortsachtig gewerkt aan een waterdichte – of beter: gasdichte – oplossing. Die is er nu in de vorm van een scrubber die de resterende fosfine afzuigt door een waterbad met natriumzouten. “Het mooie is”, vertelt Herman, “dat het zoutbad niet alleen fosfine kan wegfilteren, maar ook sulfuryldifluoride, dat vooral wordt gebruikt voor het begassen van hout. Dat kon het koolstoffiltersysteem niet.” 

Het waterbad met natriumzouten werkt heel effectief. Fosfine en sulfuryldifluoride worden optimaal uit de ontsmettingsgassen gefilterd en in de zouten opgeslagen. De verontreinigde zouten worden door SGS EWACS afgevoerd en vernietigd. Herman: “De giftige stoffen worden afgebroken tot andere chemische verbindingen die geen gifgassen zijn. Veiliger voor mens en milieu, dus.” 

Gaswasser 3.0: Schoon en Veilig
De nieuwe scrubber is een noviteit in de wereld van het fumigeren. Alle medewerkers van de afdeling Fumigatie zijn lang bezig geweest om de geavanceerde scrubber te ontwerpen en te bouwen: “Het moest allemaal gebeuren naast de gewone werkzaamheden”, verklaart Sanders de productietijd van bijna 8 maanden. “Gelukkig hebben we professionele ondersteuning gehad van de firma Trevi uit Gent, een bedrijf met meer dan twintig jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van gaswassers.” Veiligheid was een heel belangrijk aandachtspunt in het ontwerpen van de nieuwe scrubber, benadrukt Herman. “De nieuwe installatie is uitgerust met een alarm. Zodra er iets verdachts wordt gesignaleerd, gaat er een geluids- en lichtsignaal af. Bovendien krijgen we via een GSM-module in de installatie meteen een sms-bericht.” 

Met dit gaswassingssysteem is SGS Belgium klaar voor de toekomst, waarin voor industrieën nog meer dan vroeger de nadruk wordt gelegd op Schoon en Veilig. 

Let op: nieuwe wetgeving Australië/Nieuw-Zeeland stelt fumigeren verplicht
Op 1 september 2019 gaat in Australië en Nieuw-Zeeland nieuwe wetgeving van kracht, die het behandelen van goederen met sulfuryldifluoride of warmte verplicht stelt voor niet alleen bulkgoederen, maar ook stukgoed dat naar deze landen verscheept gaat worden. De te verschepen stukgoederen (denk aan houten meubels, kratten en pallets) kunnen veilig en in overeenstemming met alle daartoe gestelde regels behandeld worden op de locatie Melsele van de afdeling Fumigatie van SGS Belgium.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Herman Sanders of Alexander Stock.

 Let op: nieuwe wetgeving Australië/Nieuw-Zeeland stelt fumigeren verplicht
 

 

 Let op: nieuwe wetgeving Australië/Nieuw-Zeeland stelt fumigeren verplicht