Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het welzijn op de werkvloer is van groot belang voor een goed draaiende organisatie, en wordt bovendien ook sterk geregisseerd door wet- en regelgeving. Niet zonder reden is binnenluchtkwaliteit een integraal onderdeel van de Belgische Codex over ‘het welzijn op het werk’.

Met het Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 verschuift de focus in deze Codex van ‘voldoende verse lucht’ naar ‘een goede binnenluchtkwaliteit’. Een slechte binnenluchtkwaliteit heeft een negatieve impact op productiviteit, absenteïsme en de gezondheid. U voldoet dus niet enkel aan wettelijke bepalingen bij het verbeteren van uw binnenluchtkwaliteit; de impact reikt veel verder. Sinds 1 januari 2020 moeten werklokalen voldoen aan richtlijnen omtrent maximale CO2-concentraties of een minimaal ventilatiedebiet. Voor bestaande werklokalen wordt een actieplan opgesteld indien zij niet voldoen aan deze binnenluchtkwaliteitsvereisten. Het garanderen van een optimale luchtkwaliteit begint bij staalname en meting.  

SGS breidt diensten uit met sensorische luchtkwaliteitsmetingen
Naast de klassieke luchtstaalnames en -analyses, biedt SGS ook continue sensorische luchtkwaliteitsmetingen aan zoals AirSense, SmartSense en SmartSampler

De AirSense is specifiek ontwikkeld voor binnenmetingen en meet elke 30 seconden vijf parameters. Door de Wi-Fi connectie is realtime opvolging mogelijk. De SmartSense biedt een breder gamma aan mogelijke parameters. Bij luchtkwaliteitsproblemen kunnen gerichte SmartSense-metingen het probleem of de verontreinigingsbron helpen identificeren. 

De SmartSampler is een staalnameopstelling die aangestuurd wordt door SmartSense. De staalname kan automatisch opgestart worden bij voorkomen van bepaalde meetwaarden of kan na menselijke interpretatie van meetgegevens vanop afstand geïnitieerd worden. Analyseresultaten van de genomen stalen kunnen de meetreeksen valideren of bepaalde vaststellingen helpen identificeren. Doordat de SmartSense en SmartSampler uitermate geschikt zijn voor buitengebruik, kunnen zij in industriële of stedelijke omgevingen worden ingezet voor het bepalen van omgevingsluchtkwaliteit en identificatie van eventuele verontreiningsbronnen. 

Wat kan SGS voor u betekenen?
SGS heeft ruime ervaring op het gebied van binnenluchtkwaliteit en kan u bijstaan met kennis en innovatieve technologieën om de kwaliteit van binnenlucht op efficiënte wijze aan te pakken.

  • SGS brengt de binnenluchtkwaliteit in uw bedrijf in kaart.
  • SGS-specialisten kunnen u bijstaan bij het bepalen van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • Een geïntegreerde en kostenefficiënte aanpak is mogelijk door het combineren van IAQ-diensten met ons uitgebreide dienstenaanbod zoals geluid en trillingen, legionella en asbest. 

Meer weten?
Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen via e-mail of op telefoonnummer +32 3 575 61 11.