Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het uitbreken van het coronavirus (COVID-19) is op de wereld ingeslagen als een bom. Ondertussen heeft het virus ook ons land bereikt, met een grote impact op onze bedrijven en hun werknemers tot gevolg. Het zijn onzekere tijden, waarin niet valt te voorspellen hoelang het virus zich nog zal manifesteren en wat de gevolgen juist zullen zijn. Toch moeten bedrijven blijven waken over de continuïteit van hun activiteiten. Organisaties met een grote veerkracht, hebben nu een voorsprong.

Gebeurtenissen zoals epidemieën, natuurrampen, data hacking of politieke instabiliteit vormen een bedreiging voor de dagelijkse activiteiten van een organisatie. Rampscenario’s lijken fictie tot ze plotseling realiteit worden. Dit is iets wat we momenteel aan de levende lijve ondervinden met het coronavirus. Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen die een snelle reactie vereisen, zoals het bewaken van het welzijn van de werknemers en het bijsturen van de verstoorde leveringsketen. Het is dus belangrijk dat u als organisatie een effectieve responsstrategie klaar heeft en dat uw leveringsketen veerkrachtig is. Alleen door deze proactief klaar te maken voor onvoorziene worst-case scenario’s, kan u uw organisatie naar de toekomst toe nog beter beschermen. De veerkracht van uw leveringsketen steunt op vier pijlers: bedrijfscontinuïteit, datazekerheid, organisatieverantwoordelijkheid en logistiek & beveiliging.

1. Bedrijfscontinuïteit
Elke organisatie heeft een verantwoordelijkheid naar haar belanghebbenden, om te (blijven) zorgen voor bedrijfscontinuïteit. Door het opzetten van een Business Continuity Management System (BCMS) zijn uw bedrijfsprocessen voorbereid op worst-case-scenario's, waardoor ze veerkrachtiger worden en uw bedrijf beter beschermd is.  

2. Datazekerheid
Het veilig beheren van bedrijfskritieke informatie veilig beheren is een cruciale taak van iedere organisatie. Werknemers en alle andere belanghebbenden moeten de zekerheid hebben dat hun gegevens veilig zijn. Data- en gegevensbescherming is een actueel topic, dat steeds meer aandacht krijgt. Het is dan ook belangrijk om hierover de nodige bewustwording te creëren binnen de organisatie.

3. Organisatieverantwoordelijkheid
Organisaties, klanten en consumenten verwachten niet alleen uitstekende prestaties in de leveringsketen, maar ook transparantie en traceerbaarheid. Daarbij worden er steeds meer eisen gesteld om de werknemers, gemeenschappen en het milieu veilig te houden. Als organisatie is het belangrijk om mee te gaan met de tijd en aan deze eisen te kunnen voldoen en daarvoor de nodige tools in gebruik te nemen die de volledige leveringsketting in beeld houden naar duurzaamheid en betrouwbaarheid.

4. Logistiek en beveiliging
Door de globalisering en internationale handel is het essentieel dat de veiligheid van vervoerde goederen gewaarborgd kan worden. De beveiliging van ladingen is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van logistieke organisaties, maar strekt zich uit over de volledige leveringsketen. Een effectief beveiligingsbeheersysteem is dus een must. Alleen zo kan een organisatie haar merkreputatie beschermen en de klanttevredenheid waarborgen.

Hoe scoort uw organisatie op de bovenstaande pijlers? Had uw organisatie zich nog beter kunnen voorbereiden op het coronavirus? Hoe denkt u zich naar de toekomst toe nog meer voor te bereiden op mogelijke nieuwe onvoorziene scenario’s? Het wordt nu meer dan ooit duidelijk dat het noodzakelijk is om goed voorbereid te zijn op noodsituaties. SGS kan uw organisatie ondersteunen met risicobeoordelingen en analyses die u helpen uw bedrijfsprocessen, merkreputatie en de belangen van uw stakeholders te beschermen. Concreet kunnen wij kunnen uw organisatie ondersteunen met: Gap Analyses, Rapportering en visualisering, Certificering en Training.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze diensten kunt u terecht op www.sgs.be/certificatie of www.sgs.nl/certificatie. Neem voor inhoudelijke vragen gerust contact met ons op via be.ssc.sales@sgs.com (België) of nl.certificatie@sgs.com (Nederland).