Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Voor het onderzoek naar lekverliezen bij industriële apparatuur gebruikt SGS onder meer de infraroodmethode GasFind-IR (ook wel Optical Gas Imaging). Deze methode maakt in de nieuwste versie van Vlarem II integraal deel uit van lekdetectieprogramma’s voor het beheersen van fugitieve emissies van vluchtige organische stoffen. SGS heeft als eerste, en tot nu toe enige, de VLAREL-erkenning voor het gebruik van deze methode ontvangen.

Fugitieve emissie onder controle 
Het lekken van gassen in de atmosfeer kan veiligheidsrisico’s voor mens en milieu met zich mee brengen. Door middel van een filter in de GasFind-IR-camera wordt een gaswolk visueel waargenomen en daarmee het lek opgespoord. Sinds 2017 is het ook verplicht om bovengrondse opslagtanks die voldoen aan de Vlarem II-criteria met de GasFind-IR-methode te controleren op gaslekken. Samen met SGS krijgt u fugitieve emissies onder controle.

Infraroodmethode verplicht
Momenteel is steekproefsgewijs meten aan de hand van de draagbare FID/PID-methode nog voldoende, maar daar komt verandering in. Voortaan moet de gehele installatie afwisselend met draagbare FID/PID en IR gescreend worden, uitgezonderd installaties die in aanmerking komen voor het ‘light-programma’. De eerste volledige controle van reeds bestaande LDAR-plichtige installaties moet volgens de nieuwe wetgeving afgerond zijn op 30-11-2021. Voor installaties in bedrijf na 30-11-2019 geldt als termijn 24 maanden na de opstart. 

Duizenden lekbronnen
Een fabriek of installatie heeft honderden tot wel duizenden potentiële lekbronnen. Het beheer van lekdetectie is daardoor een enorme onderneming. De afdeling Lekdetectie- en Reparatie (LDAR) van SGS kan dit belangrijke project voor u uitvoeren, waardoor u aan de wettelijke eisen blijft voldoen. Daarnaast waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers én de omgeving.

Meer informatie
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.