Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Door de samenvoeging van Floriaan met SGS zijn we in staat om onze klanten een completer pakket te bieden aan brandveiligheidsdiensten. Zo ook op het gebied van automatische blusschuiminstallaties: waar SGS Floriaan u van advies over uw blusschuimsysteem voorziet, gaat SGS EWACS nog een stapje verder.

SGS EWACS
De afdeling Emergency, Waste And Chemical Services (EWACS) van SGS is erkend ophaler van risicovol afval met meer dan 20 jaar aan ervaring in professioneel en ethisch beheer van dit afval. Zij zorgen ervoor dat afval passend binnen de wetgeving op een transparante, veilige en milieutechnisch correcte manier wordt verwijderd en afgevoerd.

Schadelijk blusschuim opvangen
Heeft u – eventueel op basis van ons advies - een geschikte schuimblusinstallatie, dan moet u deze regelmatig testen bij een periodieke keuring. Hierbij komt mogelijk blusschuim vrij, een schadelijke stof voor het milieu. Maar hoe behandelt u dit schuim? En waar laat u het? SGS EWACS vangt het schuim op en voert dit af in een veilige container. Hiermee voldoet u aan uw wettelijke verplichting om het milieu te beschermen.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Henri Delhaye (SGS EWACS), Petra Briggen (SGS Floriaan) of natuurlijk uw vaste contactpersoon bij SGS Floriaan.