Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Tot het verbod werd asbest in België tientallen jaren verwerkt in meer dan 3500 uiteenlopende toepassingen. Met de focus op de toekomst heeft de Vlaamse Regering het doel om de leefomgeving tegen 2040 asbestveilig te maken. Het asbestattest is een belangrijk onderdeel van het Actieplan Asbestafbouw.

Omvang asbesttoepassingen in Vlaanderen
De huidige omvang van het asbestprobleem is enorm. Bij een woning, appartement of school ouder dan 2001 is de kans 70 tot 90 procent dat het gebouw asbest bevat. Volgens schatting van OVAM bevatten gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen in totaal zo’n 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen, verdeeld over:

  • ruim 2,8 miljoen woningen,
  • 354.000 niet-residentiële gebouwen,
  • 40.000 kilometer aan nutsleidingen.

Gezondheidsrisico’s
Asbest werd in het verleden regelmatig toegepast in gebouwen en constructies vanwege de goede eigenschappen; het is onder meer sterk, vuurvast, slijtvast, geluidsisolerend en flexibel. Bij bewerking van de materialen, maar ook wanneer ze slijten of verweren, kunnen asbestvezels vrijkomen. Het inademen van deze asbestvezels heeft serieuze gezondheidsrisico’s tot gevolg. Denk aan verschillende ernstige longziekten, Asbestose of Mesothelioom (asbestkanker).

Het asbestattest als belangrijke schakel
Met de route naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040, wil de Vlaamse regering zo snel mogelijk al het asbest in kaart brengen. Een belangrijke schakel hierin is het asbestattest. Bij de verkoop van een woning of gebouw van voor 2001 moet u vanaf 2022 verplicht een overzicht van de aanwezige asbesttoepassingen voorleggen via een asbestattest. Vanaf 2032 moet iedere eigenaar verplicht over zo’n attest beschikken. Hiervoor is een asbestinventarisatie noodzakelijk. Het bevat informatie over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, de staat van het asbest en hoe het veilig beheerd kan worden.

Niet-destructieve asbestinventarisatie
Bij SGS kunt u terecht voor een asbestinventarisatie voor gebouwen en constructies van voor 2001, ten behoeve van zo’n asbestattest. Tijdens deze inventarisatie bepalen we of de woning asbest bevat, evalueren we de risico’s en hoe u zo veilig mogelijk met asbest omgaat. Het onderzoek is in basis niet-destructief: hierbij worden geen stappen ondernomen om ingesloten asbest op te sporen, in tegenstelling tot een destructieve asbestinventarisatie. In sommige gevallen kan een kleine ingreep wel noodzakelijk zijn, afhankelijk van de nog vast te stellen minimumvereisten omtrent monstername. De gebouwinspectie voeren we uit volgens richtlijnen van OVAM.

Het belang van bewustzijn
Bewust zijn van en actuele kennis over asbest is essentieel om veilig te wonen en te werken, en zoveel mogelijk risico’s weg te nemen. Als SGS zien wij het mede als onze taak om een ieder bewust te maken van de risico’s en op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Al vele jaren ligt onze focus op veilig werken met asbest, een speerpunt die we de komende jaren actief blijven voortzetten.