Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het is van groot belang om de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer tegen te gaan. Een van de meest doeltreffende maatregelen hier is ventilatie. Onderzoek van SGS wijst uit hoeveel collega’s tegelijk aanwezig mogen zijn en of u voldoende ventileert.

Ventilatie-onderzoek
In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, waaronder het coronavirus. Om te beoordelen of de ventilatie bij een normale bezetting in uw werkruimte volstaat is onderzoek nodig. 

 

 

SGS ondersteunt u met twee mogelijkheden: 

  • We berekenen het aantal personen dat permanent in de ruimte mag verblijven, zonder een overschrijding van de toelaatbare CO2-concentraties. Dit doen we op basis van het ventilatiedebiet bij mechanische ventilatie.
  • We voeren een CO2-meting uit, permanent of steekproefsgewijs.

Implementatieplan
Om voldoende ventilatie in uw gebouw te organiseren heeft de ‘Task force Ventilatie’ van het Coronacommissariaat een implementatieplan opgesteld voor korte termijn maatregelen. Wilt u zelf alvast aan de slag met de ventilatie in uw gebouw? Hieronder ziet u het schema:

Heldere rapportage & advies
Na afloop van het onderzoek ontvangt u op basis van bovenstaande metingen en berekeningen een heldere rapportage of de ventilatie in uw pand voldoende is bij een standaard bezetting. Op basis hiervan formuleren we waar nodig maatregelen die het risico op verspreiding van COVID-19 beperken. 

 

Meer informatie? 

SGS heeft ruime ervaring op het gebied van luchtonderzoek. Voor het beoordelen van de binnenluchtkwaliteit in uw organisatie maken we gebruik van innovatieve ideeën, zodat u de gezondheid van uw medewerkers zoveel mogelijk kunt waarborgen. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over het ventilatie-onderzoek? Neem telefonisch contact op met Celine Thoen via mail of telefonisch via +32 (0) 35 75 61 12.