Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS biedt speciale trainingen en cursussen in het vervoer van gevaarlijke stoffen via lucht-, zee- en wegvervoer aan, waaronder:

  • Gevaarlijke stoffen voorschriften IATA (initiële opleiding en opfriscursussen)
  • Gevaarlijke stoffen voorschriften IATA (radioactieve stoffen)
  • ADR-, ADN- en IMDG-bewustzijn
  • Luchtvrachtbeveiliging

Gevaarlijke stoffen voorschriften IATA

De IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht omvatten de eisen die gesteld worden aan de opleiding en training van verzenders (incl. verpakkers), agenten van verzenders en bedrijven die namens de operators lading in ontvangst nemen, afhandelen, laden, lossen, overbrengen, overdragen of anderszins verwerken. 

Deelnemers kunnen aan het einde van de cursus het officiële examen afleggen. Wanneer een deelnemer slaagt voor dit examen, ontvangt hij het betreffende IATA-certificaat en wordt zijn of haar naam opgenomen in het International Student Register van de IATA. Het trainingscertificaat blijft twee jaar geldig en kan verlengd worden door binnen 24 maanden na de voorgaande training deel te nemen aan een opfriscursus. In Nederland bieden wij de trainingen aan onder een vergunning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Radioactieve stoffen (klasse 7) worden in een aparte cursus behandeld.

Awareness training

Onze awareness training worden uitgevoerd in overeenstemming met de hoofdstukken 1.3 en 1.10 van de toepasselijke wetgeving (ADR, ADN, IMDG)

Security training

Security training wordt aangeboden in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. In samenwerking met een gespecialiseerd opleidingsbedrijf biedt SGS de volgende trainingsprogramma's aan:

  • Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL)
  • Controleur Luchtvracht
  • Medewerker Luchtvracht

Alle cursussen worden gewoonlijk in het Nederlands aangeboden, maar kunnen zo nodig ook in het Engels worden gegeven. Op verzoek kunnen cursussen ook intern bij de klant worden gegeven.  

Meer informatie over trainingen rondom gevaarlijke stoffen van SGS.