Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS biedt wereldwijd onafhankelijke dienstverlening om een verschil te maken in het leven van de mensen.

Onze internationale deskundigen helpen u om uw bedrijfsvoering efficiënter en duurzamer te maken door processen te stroomlijnen, kwaliteit en productiviteit te verbeteren, risico's te reduceren, overeenstemming te controleren en de snelheid naar de markt op te voeren Onze kerndiensten dekken alle bedrijfstakken en hebben betrekken op de producten en diensten waar consumenten wereldwijd dagelijks op vertrouwen.

Construction detail

Bouw

Achter alle technische snufjes schuilt altijd een idee, een ontwerp en een constructieproject. Zodra een project de ontwerpfase heeft doorlopen zorgen we dat de plannen worden gerealiseerd door ervoor te zorgen dat processen efficiënt draaien, constructielocaties veilig zijn en betrouwbare materialen worden gebruikt.

Meer lezen

Chemical plant

Chemie

Omdat steeds vaker chemische stoffen worden gebruikt in consumentengoederen dienen gezondheidsrisico's, vooral met betrekking tot producten voor kinderen, constant in het oog gehouden te worden. Onze laboratoriumdiensten kunnen uw bezorgdheid verlichten door de veiligheid van uw goederen te testen en het gebruik van chemische stoffen te controleren volgens de tolerantieniveaus die in uw bedrijfstak van toepassing zijn.

Meer lezen

Shopping Mall

Consumentengoederen en detailhandel

Ons complete dienstenaanbod bevordert de kwaliteit, compliance en veiligheid van consumentengoederen, van textiel tot huishoudartikelen, meubelen, levensmiddelen en elektronica. We zorgen ervoor dat geen enkel belangrijk detail over het hoofd wordt gezien in het productietraject, van concept tot markt.

Meer lezen

Aerial view of river

Duurzaamheid

We zorgen ervoor dat organisaties en hun partners over efficiënte en beheersbare processen en systemen beschikken die voldoen aan de eisen van alle belanghebbenden met betrekking tot gezondheid en veiligheid, milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en andere aspecten van duurzame ontwikkeling.

Meer lezen

Wind Turbines

Energie

Onze energiediensten richten zich hoofdzakelijk op twee aspecten: het voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar vernieuwbare energie en technologie die de opslag en overdracht van energiebronnen zoals wind, zon en vloed mogelijk maakt; en het moderniseren van conventionele krachtcentrales en nieuwe constructies die voldoen aan strenge voorschriften. Onze deskundigheid op dit gebied zorgt ervoor dat u voldoet aan de regelgeving, dat veiligheid in iedere fase voorop staat en dat de negatieve milieueffecten beperkt blijven.

Meer lezen

A man works at height

Gezondheid en veiligheid

We maken uw werkomgeving zo veilig mogelijk door zorgvuldige risicobeoordelingen en het nemen van preventieve maatregelen. Met behulp van een reeks internationale normen zorgen we ervoor dat organisaties kunnen beschikken over effectieve systemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek, ter bescherming van werknemers, ter verbetering van klantenvertrouwen en ter bescherming van uw goede bedrijfsreputatie.

Meer lezen

Cargo and truck at harbour

Handel

Het beheren van risico's die samenhangen met handel en de financiering van handel is een complex proces waarvoor praktische, objectieve planning nodig is. Ons wereldwijde netwerk van deskundigen bekijkt alle aspecten van handelsactiviteiten ter beoordeling van de risico's, het verlenen van onpartijdig, objectief advies en risico- en aansprakelijkheidsbeperking voor geslaagde handelstransacties.

Meer lezen

Pipelines in sunset

Industriële productie

Ons internationale team van ingenieurs ondersteunt de integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van uw activiteiten, materieel en bedrijfsvoering met behulp van creatieve technische oplossingen. We adviseren u over de uitvoering van groeistrategieën en best practice voor industriële productie en handel, door te testen dat processen, projecten en naleving van regelgeving voldoen aan alle kwaliteits- en prestatie-eisen en zodoende de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperken.

Meer lezen

Food

Landbouw en levensmiddelen

Op hun reis van veld naar vork vergen landbouwproducten aandacht, integriteit en traceerbaarheid. We bieden diensten voor de gehele supply chain, die risico's verminderen, kwaliteit verbeteren en die productiviteit verhogen. We zorgen voor integriteit binnen de voedselketen door gewassen te beheren, zaadontwikkeling te bevorderen, grondmonsters te nemen en te oogsten, producten door de toeleveringsketen te bewegen en door inspecties voor export en import.

Meer lezen

Life Science

Life Sciences

Onze diensten bieden voorzieningen voor analytisch, bio-analytisch en klinisch onderzoek en procesbeheer, zodat geneesmiddelen zo snel mogelijk en tegen minimale kosten en maximale veiligheid geleverd worden aan de mensen die ze nodig hebben.

Meer lezen

Mine

Mijnbouw

Door onze deskundigheid in de mijnbouw zijn we toonaangevend in deze bedrijfstak. Of u nu technisch advies nodig heeft over staalproductie of een strategisch partnerschap in de steenkool- en cokeshandel, adviezen voor risicobeperking, het maximaliseren van winsten of voor het verbeteren van de efficiency in de winning van edele metalen of basismetalen, onze internationale dienstverlening staat voor u klaar.

Meer lezen

aerial view on coastline road

Milieu

Ons internationale team van deskundigen biedt begeleiding op allerlei gebied; van het voldoen aan milieuregelgeving tot het beoordelen van milieuprestaties, zodat u uw milieureputatie en risicobeheer kunt verbeteren en uw bedrijfsvoering kunt rationaliseren. We verlenen ondersteuning via geavanceerde laboratoriumanalyses, kundige adviseurs en een breed dienstenaanbod dat is gespecialiseerd op het gebied van milieu- en klimaatverandering.

Meer lezen

Oil Rig

Olie en gas

Onze gedegen technologie, kennisgebaseerde benadering en toewijding aan kwaliteit en veiligheid stellen ons in staat om innovatieve oplossingen aan te dragen voor alle onderdelen van de olie- en gassector. Onze diensten voor upstream- en downstreamsectoren verrijken iedere schakel van de waardeketen; van brandstof voor transporten en verwarmingsproducten tot kunststoffen, meststoffen en farmaceutische producten. Ons groeiende netwerk van vestigingen en laboratoria over de hele wereld verleent onafhankelijke diensten die inspelen op de behoeften van de klanten en het leveren van concurrentievoordeel.

Meer lezen

People in station

Publieke sector

Ons innovatieve dienstenaanbod voor overheden, internationale instellingen en partnerorganisaties in de openbare en particuliere sector omvat vele op verificatie en technologie gebaseerde oplossingen. We beoordelen de naleving van wettelijke eisen, stimuleren overheidsinkomsten, vergemakkelijken de handel, ondersteunen efficiency en bevorderen een verantwoorde bedrijfsvoering met duurzame ontwikkeling.

Meer lezen

People in a glass meeting room

Trainingsdiensten

Onze trainingsoplossingen zijn ontwikkeld door vakexperts om organisaties en mensen te helpen bij het verbeteren van persoonlijke competenties en vaardigheden – van vitaal belang voor het ontwikkelen van duurzaam zakelijk succes en concurrentievoordeel.

Meer lezen

Highway in the dark

Transport

Verhoogde veiligheid en kwaliteit en naleving van de strenge regelgeving, normen en wetgeving op het gebied van transport. Onze uitgebreide reeks gespecialiseerde transportdiensten stelt u in staat uw bedrijfsactiviteiten naar een veiliger en effectiever niveau te tillen.

Meer lezen