Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Tijdens het sollicitatiegesprek leren we u graag kennen en zullen daarbij een inschatting maken of u geschikt en gemotiveerd bent om bij ons te komen werken. Vragen die aan bod komen, gaan over opgedane werkervaring, behaalde doelen, en andere onderwerpen die normaliter in een sollicitatiegesprek aan bod komen.

Waar is SGS naar op zoek?

Binnen SGS zijn kerncompetenties leidend. Onze medewerkers stellen vragen waaruit ze verbanden leggen tussen gedrag en ervaringen uit het verleden. Hiermee kunnen ze een inschatting maken of u bij SGS tot uw recht komt.

Wat voor vragen kunt u verwachten?

De vragen die worden gesteld, zullen grotendeels overeenkomen met de vragen die u van andere bedrijven gewend bent. SGS stelt, net als veel andere bedrijven, namelijk gedragsgerichte vragen. Deze vragen geven het beste een beeld over de vaardigheden en capaciteiten van de sollicitant. Tijdens het gesprek wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld over gedrag en prestaties uit het verleden. Op basis hiervan wordt er een inschatting gemaakt in hoeverre de persoon past en zal slagen bij SGS. De basisgedachte achter deze techniek is dat gedrag uit het verleden de beste voorspeller is van toekomstig gedrag.

Tijdens een gedragsgericht gesprek wordt u een aantal vragen gesteld.

Vragen die bijvoorbeeld gesteld kunnen worden zijn:

  • Is het wel eens voorgekomen dat u een gesteld doel niet heeft gehaald?
  • Kunt u ons een voorbeeld geven van een situatie waarin u het initiatief en de leiding hebt genomen?
  • Kunt u een voorbeeld geven van situaties of projecten die u succesvol heeft afgerond, maar waar u het niet eens was met de betrokken partij (of vice versa)?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin uw vakkennis is ingezet om het probleem op te lossen? 

Hoe lang duurt een sollicitatiegesprek?

De meeste gesprekken duren tussen de 45 en 60 minuten. Dit is louter indicatief.

Wees goed voorbereid

Onze recruiters bereiden zich grondig voor en bekijken uw cv en andere door u verstrekte informatie. U moet dan ook goed in staat zijn in te gaan op belangrijke details en relevante voorbeelden kunnen geven.

Meer dan alleen werkervaring

Tijdens het gesprek horen we graag goede voorbeelden en praktijkcases. Het maakt hierbij vaak niet uit waar de specifieke situatie heeft plaatsgevonden.

Dingen die u op school of werk hebt meegemaakt zijn vaak goede werkgerelateerde voorbeelden, maar ook andere voorbeelden – vrijwilligerswerk, militaire dienst, (hobby)clubs, (sport)verenigingen – geven ons een goed beeld van u.

Oefenen

Onze recruiters verwachten een zo volledig mogelijk antwoord. U begint het antwoord met informatie over de situatie waarin u zich bevond waar het gedrag betrekking op heeft, hoe u toen hebt gehandeld en waar deze handelingen toe hebben geleid.