Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De gedragscode voor integriteit is goedgekeurd door onze raad van bestuur en het managementteam. Deze richtlijn is van toepassing op alle medewerkers, leidinggevenden, directieleden en onze dochtermaatschappijen.

Alle aspecten van de Code die niet specifiek beperkt zijn tot onze medewerkers, moeten ook nageleefd worden door aannemers, consultants, freelancers, joint-venture partners, agenten, onderaannemers en anderen die SGS vertegenwoordigen.

De Code of Integrity van SGS bepaalt de belangrijkste principes voor professionele integriteit en representeert de waarden van onze totale organisatie, onze activiteiten en onze dochters. Naleving ervan dient iedereen die handelt in naam van SGS te helpen bij het treffen van de juiste beslissingen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.