Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De ondernemingen binnen de SGS Groep hechten het hoogste belang aan de beveiliging van de gegevens en de privacy van hun contactpersonen. Het oogmerk van dit beleid is u te vermelden welke informatie wij over u geregistreerd hebben, wat wij ermee doen en welke rechten u in dat verband hebt. Door een website van een onderneming van de SGS Groep te bezoeken, aanvaardt u de handelingen die in dit beleid persoonsgegevens vermeld zijn.

Welke informatie verzamelen wij?

In het algemeen krijgt u toegang tot websites van SGS en kunt u informatie verzamelen zonder persoonlijke gegevens prijs te hoeven geven.

Maar om beter in staat te zijn u te voorzien van producten en diensten kan het zijn dat sommige websites van ondernemingen binnen de SGS Groep bepaalde informatie van u vragen: Persoonlijk te identificeren informatie en niet-persoonlijk te identificeren informatie.

Persoonlijk te identificeren informatie betreft informatie waarmee wij specifiek te weten komen wie u bent. Dergelijke informatie wordt verlangd bij bestelling van een dienst, registratie voor een account en de verzending van feedback. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, adres (zowel rekening- als officieel postadres), e-mailadres, details over producten en bedrijfstak en informatie over uw creditcard of andere betalingsmethoden. Dergelijke informatie is opgeslagen in onze contact- en administratiedatabases vanwege het werk dat wij met u verricht hebben of actueel voor u uitvoeren of omdat wij denken dat u interesse hebt in materiaal over onze activiteiten en diensten. Hierdoor kunnen wij onze samenwerking met u efficiënt uitvoeren, onze website en diensten voor u verbeteren en beter beoordelen welke interessante informatie wij u kunnen toesturen.

Niet-persoonlijk te identificeren informatie betreft uitsluitend statistische informatie waarmee op zich geen specifiek individu of bepaalde instelling geïndentificeerd kan worden en die afhankelijk is van uw bezoekpatroon op de websites van ondernemingen binnen de SGS Groep. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het domein vanwaar u toegang tot internet krijgt, de datum en het tijdstip waarop u een website van een onderneming binnen de SGS Groep bezoekt en het internetadres van de website die u direct linkte naar één van onze websites. Deze informatie wordt in een meer algemene vorm gebruikt om de websites van de SGS Groep beter en attractiever te maken voor de gebruikers.

"Deze website maakt op sommige pagina's gebruik van de tool Hotjar Analysis and Feedback. Met behulp van Hotjar krijgen we inzicht in de manier waarop bezoekers onze websites gebruiken. Het geeft ons informatie over het online gedrag en de feedback van onze bezoekers. Door tools voor zowel analyse als feedback te combineren, geeft Hotjar ons een algemeen beeld van wat we kunnen doen om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren en onze website efficiënter te maken. We gebruiken Hotjar niet om persoonlijke informatie te verzamelen, en verstrekken dergelijke informatie ook niet aan Hotjar. We gebruiken Hotjar alleen voor het vastleggen van bezoekgedrag op sommige webpagina's, en dit volledig anoniem. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit, maar ook uit niet-persoonlijk te identificeren informatie dit u bijvoorbeeld op onze website invoert. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Hotjar verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. Hotjar gebruikt een waaier een diensten die worden uitgevoerd door externe partners, zoals Google Analytics en Optimizely. Deze diensten kunnen informatie verzamelen die door uw browser wordt verstuurd als reactie op een verzoek van een website, bijvoorbeeld in de vorm van cookies of een verzoek om uw IP-adres. Meer informatie over de manier waarop Google Analytics en Optimizely uw informatie verzamelen en gebruiken vindt u in hun privacybeleid. Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als "vertrouwelijk" zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden. Voor meer informatie raadpleegt u het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy. De Hotjar-service kunt u naar wens uitschakelen via https://www.hotjar.com/opt-out.”

Deelt SGS de ontvangen informatie met derden?

Informatie over onze cliënten is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten en SGS verkoopt deze gegevens niet aan derden. Wij delen persoonlijk te identificeren informatie uitsluitend onder de volgende omstandigheden:

  1. Met andere ondernemingen binnen de SGS Groep als dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor u de informatie verstrekte. Door overdracht van gegevens die verzameld werden op een bepaalde website van de SGS Groep waarbij u nadrukkelijk toestemming gaf voor de verstrekking van de informatie die op die website werd vergaard.
  2. Door de informatie ter beschikking te stellen aan externe agenten en onderaannemers die bepaalde taken uit naam van SGS uitvoeren, zoals het ophalen en leveren van monsters, de uitvoering van inspecties, e-mails versturen, het verwijderen van dubbele informatie van cliëntenlijsten, de analyse van gegevens en de verwerking van creditcard-betalingen. Deze externe betrokkenen hebben uitsluitend toegang tot informatie die nodig is om hun activiteiten uit te voeren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.
  3. En in ieder ander geval waarin dit volgens SGS aanvaardbaar is, zoals de naleving van wetten, regelgeving of het voldoen aan informatieaanvragen van overheden of wettelijke instanties; om informatie te onthullen die nodig is om iemand te identificeren, contact op te nemen of wettelijke stappen te ondernemen tegen iemand die een overtreding heeft begaan ten opzichte van onze Toegangsvoorwaarden of andere voorwaarden; dan wel de ondernemingen binnen de SGS Groep te beschermen.

Hoe beschermt SGS uw informatie?

Wij hanteren strikte veiligheidsprocedures voor de opslag en onthulling van de door u verstrekte informatie om onbevoegde toegang te voorkomen. De homepage van SGS bevat echter ook links naar andere websites. SGS controleert het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites niet en aanvaardt er ook geen aansprakelijkheid voor.

"Cookies" en de manier waarop SGS er gebruik van maakt

Uw rechten

Betreffende de informatie die SGS over u heeft opgeslagen, kunt u bijvoorbeeld verlangen dat wij u er een opsomming en een overzicht van verstrekken, dat wij eventuele onnauwkeurigheden corrigeren of ons op de hoogte stellen dat u geen toestemming geeft voor het verdere gebruik van deze informatie door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld wordt.

Wij zijn u tevens graag van dienst bij vragen en opmerkingen over ons beleid gegevensbescherming.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Op elk gewenst tijdstip via één van de onderstaande methoden:

(i) door ons een e-mail te sturen

(ii) door ons te faxen: + 41 22 739 98 61

(iii) door ons te schrijven: SGS Société Générale de Surveillance SA, 1, place des Alpes, Postbus 2152, CH-1211 Genève 1, Zwitserland.

(iv) door ons op te bellen: + 41 22 739 91 11


SGS streeft er voortdurend naar de diensten voor klanten en potentiële klanten te verbeteren.


Pagina voor het laatst geactualiseerd op 5 februari 2016