Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Deze training geeft deelnemers de tools die benodigd zijn om te beoordelen en te rapporteren of Business Continuity Management Systems (BCMS) voldoen aan de norm.

We zorgen er ook voor dat u de processen effectief kunt invoeren en uw BCMS conform de ISO 22310-norm kunt blijven verbeteren.

De training is bedoeld om organisaties te beschermen tegen potentiële negatieve gevolgen tijdens en na verstorende gebeurtenissen. We helpen u bij de identificatie en de beheersing van de bedreigingen waarmee een organisatie het te stellen heeft na bedrijfsfalen en de effectieve implementatie van maatregelen om deze risico's tegen te gaan.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Het doel van BCMS beschrijven, inclusief de principes, processen en technieken die worden gebruik voor het beheer en de beoordelen van een BCM systeem
  • Het doel en de inhoud van ISO 22301 toelichten 
  • De eisen van ISO 22301 binnen de context van een BCMS-audit toelichten
  • Omschrijven wat de verantwoordelijkheden van een interne auditor zijn en welke rol een interne audit vervult bij het onderhouden en verbeteren van BCMS in overeenstemming met ISO 22301 en ISO 9001.
  • Een plan voor een interne audit opstellen, audit-informatie verzamelen via observatie, interviews en het steekproefsgewijs natrekken van documenten en dossiers

De training omvat presentaties, workshops en rollenspeloefeningen.

N.B.: U wordt verondersteld kennis van business continuity managementsystemen en ISO 22301 te bezitten op aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Cursisten die deze training en de BCMS-introductietraining met succes voltooien, voldoen deels aan de trainingseisen voor certificering als interne auditor bij het International Register of Certified Auditors (IRCA).

Neem vandaag contact op met SGS voor meer informatie over de SGS ISO 22301 Interne auditorcursus.