Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Geef uw mensen de zekerheid dat zij geen gevaar lopen aan gevaarlijke stoffen te worden blootgesteld en neem contact op met het ervaren SGS-team voor een asbestinventarisatie en het nemen van minerale-vezelmonsters.

Asbest en andere natuurlijke vezels die ingeademd kunnen worden zijn een gevaar voor de menselijke gezondheid en zijn in veel landen aan strenge regels onderworpen en mogen niet in producten voorkomen. Met onze asbest- en minerale-vezelbemonstering en -analyses kunnen we asbest en kristallijne silica opsporen - stoffen die veelvuldig in de industrie, de fabricage en de bouw zijn gebruikt of aanwezig zijn als gevolg van bepaalde mijnactiviteiten. Blootstelling aan deze notoire kankerverwekkende stoffen in de werkomgeving dient gecontroleerd, aan regels onderworpen of geheel vermeden te worden.

Wij voeren een asbestinventarisatie en risicoanalyses op uw locatie uit om vast te stellen of deze gezond en veilig is. Ons deskundigenteam neemt zorgvuldig monsters van elk verdacht gebied en controleert continu de omgevingslucht. De genomen monsters worden door onze geaccrediteerde laboratoria onderzocht op de aanwezigheid van asbest, het type asbest en de hoeveelheid daarvan. Wij kunnen asbest duidelijk onderscheiden van andere natuurlijke en kunstmatige vezels.

Wij leveren u een onafhankelijk rapport op basis van onze testresultaten en adviseren u over wettelijke regels en voorschriften waaraan u zich moet houden. Aan de hand van een eenvoudig uitvoerbaar managementplan kunt u meteen al maatregelen treffen, zoals het als zodanig aanduiden van aangetroffen gevaarlijke materialen, regelmatige inspecties en indien noodzakelijk een veilige verwijdering van asbest.

Neem contact met ons op voor een inspectie van uw locatie en zorg er zo voor dat uw mensen werken in een risicovrije omgeving die aan alle gezondheids- en veiligheidsnormen voldoet.