Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS kan op locatie een plaatbelastingstest voor bodem uitvoeren die ervoor zorgt dat u het juiste ontwerp voor een veilig en robuust bouwplan implementeert. Bel vandaag nog met ons deskundige team.

De plaatbelastingstest, snel en eenvoudig toe te passen, controleert het draagvermogen en de zetting van een funderingsbodem en de ondergrond. Dit wordt gebruikt om te zorgen voor een veilig ontwerp en kwaliteitscontrole.

Bij de test wordt een verticale belasting aangebracht op verschillende, specialistische ijzerhoudende platen, waarbij de penetratie wordt gemeten om vast te stellen in welke mate verdichting van grondaanvulling, onderfundering of funderingsbodem, zand of gesteente nodig is.

Aangezien dit toegepast kan worden op dunne bodemlagen, wordt de test voornamelijk gebruikt bij de aanleg van wegen, landingsbanen en dijken of voor de berekening van bodemplaten.

De verticale belasting op de plaat wordt aangebracht met behulp van een hydraulische krik en een contragewicht. De daaruit voortkomende vervorming van het oppervlak of penetratie van de plaat wordt na stabilisatie gemeten op drie punten, verspreid over 120 graden op een vast raamwerk. De gemiddelde vervorming wordt berekend en hierdoor kan de compressiemodulus of de modulus van de ondergrondreactie en veerconstante bepaald worden.

De plaatbelastingstest kan in combinatie met andere geotechnische tests uitgevoerd worden om een exacte indruk van uw bodemgesteldheid te verkrijgen. Bel ons vandaag nog en laat ons ervaren team de eigenschappen van uw locatie bepalen en zorgen voor een succesvolle afloop van uw volgende project.