Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Met behulp van waste management van SGS kunt u uw afval volgens uw eigen ethische normen en met inachtneming van de officiële regels en voorschriften recyclen, behandelen en afvoeren.

Wij adviseren u op welke manieren u zich efficiënter en met minder kosten van uw afval kunt ontdoen. Ons waste management omvat de voorbehandeling, tussentijdse opslag en herconditionering van gevaarlijk industrieel afval. Wij zijn voortdurend bezig met het bestuderen van mogelijkheden om materialen te recyclen en opnieuw te gebruiken zodat er zo weinig mogelijk afval op de vuilnisbelt belandt.

Wij bieden de volgende diensten voor waste management en afvalbeheer:

  • Herverpakking van gevaarlijk afval en producten
  • Herconditionering van afval
  • Afvalverwerking

Alle afval wordt verwerkt in onze afvalverwerkingsinstallaties met volledige vergunning en geaccrediteerde technici. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de nieuwste nationale en internationale milieuprincipes. Wij zorgen ook voor de vereiste certificeringen als bewijs dat uw afval geheel conform de voor uw industrie geldende regels en voorschriften is verwerkt. Deze certificeringen kunt u weer gebruiken voor andere administratieve vereisten, zoals omgevingsvergunningen en vervoers- en veiligheidsdocumenten.

Draag bij aan een schoner milieu en bel ons team vandaag voor een adequaat afvalbeheerplan.

Wij bieden de volgende diensten voor afvalbeheer:

  • Herverpakking van gevaarlijk afval en producten
  • Herconditionering van afval
  • Afvalverwerking
  • Audits en certificering van afvalbeheersystemen

Voor onze audits gebruiken we of publieke normen, zoals de Recycling Industry Operation Standard (RIOS) of de Responsible Recycling © Standard (R2) of eigen criteria van de klant als referentiepunt.

Draag bij aan een schoner milieu en bel onze teams vandaag nog voor een milieuvriendelijk, op uw onderneming afgestemd afvalbeheerplan.