Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De wereld gaat steeds meer over op schonere, minder vervuilende brandstoffen met hogere prestaties. Over de hele wereld verandert wetgeving de profielen van brandstoffen en de behoefte aan behandeling met additieven neemt toe.

Veel oudere rafffinaderijen ondergaan moderniseringen om gelijke tred te houden met de veranderende wereldwijde behoeften. Daarbij neemt de behoefte aan behandeling met additieven toe om producten te kunnen leveren die aan de internationale normen voldoen. Er is bovendien een groeiende vraag naar de behandeling van brandstoffen als antwoord op de logistieke problemen waarmee de distributie-infrastructuur te maken heeft, van pijpleidingen en spoorwegen tot sleepschepen en tankwagens.
 
SGS Laroute levert gespecialiseerde additievenbehandeling aan de oliehandel en heeft een klantenbestand dat varieert van kleine, onafhankelijk oliehandelaren tot de grote oliemaatschappijen.

Waarom is behandeling van brandstoffen noodzakelijk?

De op te lossen problemen houden voornamelijk verband met handlingproblemen of met contractuele eisen waaraan onze klanten moeten voldoen.

Bij gasolie zien wij bijvoorbeeld een toegenomen behoefte aan:

  • Smerende eigenschappen
  • Verbetering van koude eigenschappen als CFPP / troebelingspunt / vloeipunt

De verlaging van het zwavelgehalte in gasolie gaat gepaard met de noodzaak om de smerende eigenschappen van de brandstof te controleren. Moderniseringen van raffinaderijen kunnen eveneens het koude eigenschappenprofiel van gasolie veranderen door de verandering in het kookbereik van de nieuwe gasolie.

Stookolieprofielen veranderen eveneens, aangezien er steeds meer middendestillaten uit de raffinageprocessen geperst worden. Dit resulteert in brandstoffen met een hoger vloeipunt die moeilijker te behandelen zijn voor het vloeipunt en zich slechter laten demulgeren, wanneer het watergehalte stijgt.

Hoe wij brandstoffen behandelen

De cruciale eerste stap is het trekken van reprsentatieve monsters uit de te behandelen lading om het uitgangspunt te kunnen beoordelen. Dit stelt ons in staat om te bepalen of en hoe wij de gewenste specificatie kunnen realiseren.

Zodra wij het uitgangspunt bepaald hebben en de behandelingsniveaus afgesproken zijn, kunnen wij beginnen met de behandeling van de brandstof. De behandeling van de brandstof kan naar gelang de omstandigheden in-line, in een tank of aan boord van een tanker gebeuren.

De regels en procedures die voor behandelingen in havens en aan boord van schepen gelden, worden steeds strenger en vooral de naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften vereist continue aandacht. Bij de behandeling van brandstoffen maakt SGS Laroute gebruik van apparatuur die aan de eisen van grote oliemaatschappijen, opslagterminals en rederijen voldoet.

Waarom SGS Laroute?

Wij zijn wereldleider op het gebied van additievenbehandeling die actief is in de export- en importhavens van de voormalige Sovjetunie (FSU), het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Ons dienstenpakket is uniek, geen enkel ander bedrijf biedt dezelfde geografische dekking en toegang tot havens of eenzelfde beschikbaarheid van voorraden en uitrusting.

Wij behandelen momenteel op jaarbasis meer dan 40 miljoen MT ruwe olie en petroleumproducten. Wij zijn actief in 36 landen met additievenvoorraden die afgestemd zijn op de lokale marktbehoeften.

Lees hier hoe brandstofbehandeling van SGS Laroute uw bedrijfsvoering kunnen ondersteunen.