Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De inspanningen om de emissies van broeikasgassen terug te dringen en onze huidige afhankelijkheid van aardolieproducten te beperken, hebben geleid tot een groei van het gebruik van biobrandstoffen. In reactie op de groei van de biobrandstofmarkt biedt SGS diensten in alle niveaus van de keten aan. Deze diensten omvatten het testen van ruwe biomassa, de optimalisatie en het inspecteren van processen en de certificering van de emissiehandel inclusief speciale producten voor de luchtvaart en de maritieme sectoren.

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstof is een vorm van hernieuwbare energie en wordt gemaakt van op biomassa gebaseerde producten. Er zijn op dit moment twee verschillende hoofdvarianten: bio-ethanol en Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Bio-ethanol wordt gemaakt door destillatie van diverse suikerhoudende materialen. FAME wordt geproduceerd door de extractie van plantaardige olie uit diverse soorten planten zoals vingergras en jatropha. Deze olie wordt vervolgens veresterd. Vervolgens wordt het product gezuiverd om een niet-toxische, biologisch afbreekbare brandstof van hoge kwaliteit te produceren.

Momenteel worden zowel bio-ethanol als FAME met benzine en diesel gemengd om biobrandstof te maken die in niet-gemodificeerde motoren kunnen worden gebruikt. Recent heeft men in de luchtvaart uit biomassa afkomstige brandstoffen in gebruik genomen

Onze diensten voor biobrandstoffen

Om de overgang naar hernieuwbare brandstoffen te ondersteunen, heeft de Europese Unie (EU) de richtlijn voor hernieuwbare brandstoffen opgesteld waarin doelstellingen zijn opgenomen voor de introductie van alle soorten alternatieve energiebronnen – incl. biobrandstoffen – die een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van de afhankelijkheid van aardolieproducten. De brandstoffen moeten momenteel voldoen aan de kwaliteitsnormen EN228 en EN590, waardoor het mogelijk is om bio-ethanol en FAME te mengen met conventionele brandstoffen.

SGS verleent de volgende diensten:

 • Certificering van biobrandstof volgens ASTM D6751 en EN 14214
 • Certificering van benzine en diesel volgens EN228 en EN590
 • ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria.
 • Inspectie / controle van ruwe biomassaproducten
 • Kwantificatie en karakterisering van biobrandstof in minerale brandstoffen (in overeenstemming met E5/E10/E15/E85 voor ethanol in standaard benzine en B5/B10 voor biocomponenten in diesel)
 • Microbiologische analyse
 • Procesoptimalisatie en analyse van nevenproducten
 • Dosering van additieven en procesbehandelingen om de productkwaliteit te verbeteren
 • Vloeiverbeteraars, biociden en anti-oxidanten
 • Ammonia en chemische additieven die worden gebruikt in emissiesystemen
 • Technisch advies voor vraagstukken op het gebied van logistiek, distributie en de waardeketen
 • Inspectie van bulkbrandstoffen

Waarom SGS?

Als wereldleider op het gebied van inspectie voor de olie- en gasindustrie heeft SGS ook technische expertise ontwikkeld op het gebied van biobrandstoffen. Wij bieden onze klanten via ons wereldwijde netwerk van geavanceerde laboratoriumfaciliteiten een uitgebreid scala van diensten rondom biobrandstoffen aan die op de specifieke wensen van de klanten afgestemd kunnen worden.

Lees meer over inspectie en analyse van biobrandstoffen door SGS.