Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Bitumen en asfalt zijn niet langer de relatief goedkope en 'gewone' grondstoffen, maar worden nu gebruikt als hightech bouwmateriaal.

Tegelijkertijd is de vraag hiernaar sterk gestegen. De combinatie van een product waar veel vraag naar is en de strenge kwaliteitseisen zorgen ervoor dat handelaren risico's zoveel mogelijk proberen te minimaliseren, waarvoor effectief risicomanagement vereist is. Normaliter zijn de winstmarges hoog, echter kleine problemen kunnen veel geld kosten en zorgen dat marges drastisch reduceren.

SGS biedt een scala aan diensten aan specifiek voor de asfalt- en bitumenmarkt incl. bemonstering, inspecties, analyse en vrachtbehandeling.

Problemen en aandachtspunten binnen de markt van asfalt en bitumen

De meest significante problemen en aandachtspunten waarmee elke speler in deze markt geconfronteerd wordt, zijn de volgende:

 • Effectieve bemonstering
 • De behandeling van de monsters
 • Het grote aantal vastgelegde 'grades' (kwaliteiten). De 'grades' worden over het algemeen lokaal bepaald en worden vaak niet door buitenlandse raffinaderijen gebruikt. Voor de handel in dit marktsegment is dit de meest significante specifieke uitdaging.
 • Inspectie en analyse De vele 'grades' in combinatie met de typische lage volumes en het feit dat een aantal belangrijke analyses in de meeste gevallen niet internationaal, maar lokaal van karakter zijn, maken het moeilijk om conformiteit met bekende normen aan te tonen.
 • Meting. Vergelijkbaar met de gefragmenteerde methodes voor de bepaling van 'grades' zijn ook de methodes om bitumen te kwantificeren nauwelijks geharmoniseerd. De lokale gewoonten en werkwijzen houden vaak in dat het gewicht eenvoudig wordt bepaald op weegbruggen. Dit systeem zorgt vaak voor onnauwkeurige metingen en is tevens erg beinvloedbaar door externe omstandigheden als slecht weer, aardbevingen en fluctuaties in het stroomnet. Het feit dat asfalt in veel gevallen een intermodale lading is, maakt het eveneens moeilijk om accurate metingen te garanderen. Binnen één waardeketen kunnen namelijk bulkladingen, vaten, ISO-tanks, spoor- en wegvervoer in verschillende combinaties op elkaar aansluiten.

Inspectie en analyse van asfalt en bitumen door SGS

Er bestaat een groot aantal nationale en internationale specificaties en analyseprocedures, welke door diverse overheden en binnen contract- en bouwwetgevingen verplicht zijn gesteld. Bij SGS proberen we zoveel mogelijk diesten op een locatie aan te bieden, maar moeten daarbij accepteren dat niet alles op elke locatie aangeboden kan worden, gezien de soms beperkte volumes. Wij bieden:

 • Analyse van commerciële bulkladingen volgens ASTM, ISO, EN en vergelijkbare specificaties
 • Analyse van de elementaire prestatiekenmerken zoals:
  • Penetratiewaarden
   • Naaldpenetratie
   • Kegelpenetratie
   • Hardheid
   • Vervormbaarheid
   • Smeltpunt
   • Soortelijk gewicht
   • Bewaking van opslag om de oxidatietoestand te beoordelen
   • Het analyseren van bitumen in vaten over langere periodes om de houdbaarheid van batches te beoordelen

   Kwaliteitsprogramma

   Alle laboratoria van SGS nemen deel aan een internationaal ringonderzoek voor bitumen. Deze ringonderzoeken fungeren als indicatie van prestaties en dragen bij aan een consistent hoog niveau van de kwaliteit en kwaliteitsborging die onze laboratoria kunnen bieden.

   Inspecties die SGS uitvoert van olie-, gas- en chemicaliën zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde petroleum- en petrochemische normen als ASTM, GOST, API, MPMS, UOP, IP of EN of op de testmethodes en specificaties van ISO, CEN of nationale en regionale normeringsorganisaties.

   SGS is lid van een aantal belangrijke industriële organisaties en werkgroepen, o.a. van ASTM, ISO, CEN, EI (het Energy Institute, het voormalige Institute of Petroleum) en IFIA. Wanneer contractuele specificaties dit vereisen, kunnen wij gebruik maken van op specifieke gevallen afgestemde analysemethodes en van analysemethodes die door onze klanten ingebracht worden. Indien nodig kunnen wij klanten ook helpen om de meest geschikte normen te kiezen en/of te vermelden om de risicobeheersing binnen transacties in goede banen te leiden. Ons teams staat altijd ter beschikking voor adviezen over de gebruikte normen, werkwijzen en technologieën.

   Meer informatie over diensten die SGS biedt voor asfalt en bitumen