Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Nu de industrie een steeds breder scala van ruwe oliën in productie neemt, levert SGS u de analysegegevens die u nodig heeft om nieuwe kansen optimaal te benutten.

Onze evaluatie van de analyse van ruwe aardolie stelt u in staat om uw olie effectiever te verhandelen en maakt het u makkelijker om potentiële partners in de waardescheppingsketen te identificeren. 

De voordelen van analyseprocedures voor ruwe aardolie

Als marktleider op het gebied van olieanalyse begrijpen wij dat het van essentieel belang is dat de juiste ruwe aardolie aan de juiste raffinaderij geleverd wordt om problemen met de opbrengst, de kwaliteit en de productie te vermijden. Analyses van ruwe aardolie door SGS helpen u ervoor te zorgen dat uw ruwe olie geschikt is voor het beoogde raffinageproces. De analyse zal bovendien bevestigen dat het eindproduct op tijd geleverd kan worden, met de verwachte kwaliteit en zonder onderbreking in de levering.

Met onze analyseoplossingen kunt u laten zien dat u zich inzet om gegevens aan te leveren die aantonen dat uw ruwe aardolie aan de strenge eisen voldoet die de verwerkers stellen. Wanneer u over een volledige beschrijving en analyse van uw ruwe aardolie beschikt, maakt u niet alleen het werk van het raffinaderijteam eenvoudiger, maar stelt u hun planners ook optimaal in staat om de winst te maximaliseren.

Evaluatie van ruwe olie door SGS

Met behulp van innovatieve procedures en standaardmethodes karakteriseren SGS-laboratoria de moleculaire en chemische samenstelling van ruwe aardolie. Met een breed scala van fysische analyseprocedures wordt informatie verzameld over het destillatieverloop en over elke aangevraagde fractie binnen het bereik. Als onderdeel van de normale analyse van de algemene eigenschappen van de ruwe olie meten wij het zwavelgehalte, het stikstofgehalte, de viscositeit, de koude eigenschappen en het metalengehalte. Wij analyseren ook het uit ruwe olie ontwijkende gas en leveren u een volledige koolwaterstoffenanalyse met inbegrip van belangrijke gezondheids- en veiligheidsgegevens zoals het gehalte aan waterstofsulfide en kwik en kwikverbindingen.

Waarom SGS?

SGS is de gevestigde marktleider op het gebied van monstername, inspectie, analyse en certificering voor bulkvloeistoffen. Onze unieke mix van lokale kennis en wereldwijde informatiebronnen is ongeëvenaard binnen de bedrijfstak. Hij helpt u om efficiency te verbeteren, risico's te beheersen en concurrentievoordelen te verwerven.

Lees meer over de analysediensten voor ruwe aardolie van SGS.