Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het detecteren en kwantificeren van kwik kan uw bedrijf aanzienlijke winst opleveren omdat u de productkwaliteit kunt verbeteren, uw kwikemissies kunt verlagen en corrosie van fabriekscomponenten kunt voorkomen.

SGS biedt specialistische diensten voor de olie- en gasindustrie voor het nauwkeurig detecteren en kwantificeren van kwik.

De gevaren van kwik in de olie- en gasindustrie

Kwik vormt een ernstig gevaar als het amalganen vormt met metalen, in het bijzonder met aluminium. Dit kan leiden tot een omstandigheid die bekend staat als Liquid Metal Embrittlement (LME), wat kan leiden tot ernstige defecten in grote fabrieken. Kwik kan schade toebrengen aan lasnaden in pijpleidingen, cryogene componenten, aluminium warmtewisselaars en hydrogenatiekatalysatoren. Defecten van deze onderdelen kunnen leiden tot stilvallen van de fabriek, met ernstige economische gevolgen, en, in extreme gevallen, het niet kunnen inperken of een volledige sluiting van de fabriek. De aanwezigheid van kwik kan schade aan milieu en gezondheid veroorzaken.

Vanuit commercieel oogpunt worden producten met een hogere hoeveelheid kwik gezien als producten met een lagere kwaliteit. Men wil voor dergelijke goederen een lagere prijs betalen, en op sommige markten zijn ze zelfs verboden.

De voordelen van kwikdetectie en -meting

Door de aanwezigheid van kwik te controleren en verminderen kunt u:

 • De up-time van processen verbeteren
 • Middelenintegriteit en productkwaliteit behouden
 • Opbrengsten maximaliseren
 • Kwikemissies in het milieu verlagen
 • Arbeidsgezondheidsrisico's verlagen

Kwikdetectiediensten van SGS

Met behulp van instrumentatie van topklasse en ondersteund door een team van specialistische analisten kunnen we zowel op locatie als daarbuiten kwikmetingen uitvoeren. Onze experten kunnen gepaste methoden aanbevelen, monsterstrategieën aanraden en gegevens interpreteren.

Onder onze laboratoriumdiensten vallen:

 • Vaststellen nvan de hoeveelheid kwik in koolwaterstofmonsters
 • Analyse van alle soorten milieumonsters
 • Vaststellen van kwik in geproduceerd water
 • Analyse Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Beperking van gevaarlijke stoffen)
 • Analyse Waste electrical and electronic equipment (WEEE) (afval elektrische en elektronische apparatuur)
 • Verificatie en testen door derde partij

Onze ervaren teams zijn toegerust op het uitvoeren van laboratoriumanalyses van een brede reeks monstertypen, waaronder:

 • Hg in aardgas
 • Hg in vloeibaar aardgas (LNG)
 • Hg in vloeibaar petroleumgas (LPG)
 • Hg in nafta
 • Hg in condensaat
 • Hg in aardolie
 • Hg in sedimenten en slib
 • Hg in water
 • Hg in glycol
 • Hg in bloed
 • Hg in urine
 • Hg in haar
 • Hg in nagels

Waarom SGS?

Onze specialistische analisten in Europa en het Verre Oosten hebben meer dan 20 jaar ervaring in kwikmeting en kwikdetectie. Aan de hand van instrumentatie van topklasse kunnen wij helpen bij iedere toepassing die u hebt, zowel op locatie als daarbuiten.

Ontdek hoe de kwikdiensten van SGS uw bedrijfsvoering kunnen ondersteunen.