Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Bacteriële en/of schimmelinfecties kunnen grote schade toebrengen aan opgeslagen brandstoffen (in het bijzonder brandstoffen die voor lange tijd worden opgeslagen), waardoor ze aanzienlijk aan waarde verliezen.

Door het toegenomen gebruik van innovatieve opslagreservoirs, zoals grote schepen en ondergrondse grotten (waar het moeilijk kan zijn om water buiten te sluiten), is dit probleem nog groter geworden. Bacteriële infecties en schimmelinfecties hebben eerder voor grote problemen gezorgd tijdens spoeddiensten (denk aan reddingsboten en noodgenerators): doordat de brandstof die nodig was om deze diensten te verlenen door infecties was aangetast, kon er niet op tijd worden opgetreden. Hierdoor zijn er zelfs mensen omgekomen.

SGS biedt unieke oplossingen voor problemen op het gebied van brandstofopslag, door middel van SGS Bug Test® monitoring op locatie, diagnosesets en gespecialiseerde laboratory services die het volgende voor u kunnen vaststellen:

  • Brandstofafbrekers
  • Schimmelinfecties en schimmelplekken
  • Sulfaatreducerende bacteriën
  • Cladasporium Resinae infecties

We bieden ook diensten aan waarmee infectiebronnen kunnen worden opgespoord.

Ons derde serviceniveau betreft sanering. We maken gebruik van bactericide- en reinigingsmiddelen om geïnfecteerde materialen te verwijderen en de bron van het probleem weg te nemen. Onze medewerkers kunnen klanten tevens adviseren en verslag uitbrengen over de monitoring van bacteriën, besmettingspreventie en sanering.

Ons wereldwijde laboratoriumnetwerk biedt faciliteiten voor goed risicobeheer aan alle geïnteresseerde belanghebbenden. Onze laboratoria analyseren op aanvraag brandstofmonsters, afkomstig uit raffinaderijen, schepen, opslagfaciliteiten, chemiefabrieken, tanks, pijpleidingen en vliegvelden. SGS kan zowel standaardtesten verschaffen (volgens de standaardmethodes ontwikkeld door ASTM of IP), als specifieke testen die ontworpen zijn om bepaalde bekende risicofactoren aan te pakken. Een voorbeeld is de zogenaamde Search and Rescue Boat-test (SRB) waarbij brandstofmonsters afkomstig uit reddingsboten worden onderzocht.

Waarom SGS?

SGS is uw eerste aanspreekpunt voor test- en inspectiediensten voor het volledige scala aan koolwaterstof en chemische gassen.

Onze getrainde en ervaren analisten verrichten hun werk in moderne laboratoria uitgerust met de modernste technologie. Vele van onze laboratoriumfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025, waardoor veiliggesteld is dat wij onze analytische testen volgens de hoogste laboratoriumnormen verrichten. SGS handhaaft de laboratoriumkwaliteit en bewaakt de vakbekwaamheid door deelname aan interne en externe kalibratieprogramma's, interne en onafhankelijke audits en de strenge maatstaven waaraan trainingen en competenties moeten voldoen.

SGS is een actief lid van verschillende belangrijke industriële organisaties, normeringsorganisaties en werkgroepen, waaronder die binnen ASTM, ISO, CEN, EI (The Energy Institute, voorheen bekend als het Institute of Petroleum) en IFIA.

De uitvoering van alle inspecties van olie-, gas- en chemicaliënladingen door SGS zal altijd gebaseerd zijn op algemeen geaccepteerde normen en testmethodes in de olie-industrie, de gasindustrie en de petrochemie zoals UOP, GOST, API MPMS, EN of IP. Bovendien voldoen zij aan de specificaties die door ISO, CEN of diverse nationale en regionale normeringsorganisaties uitgegeven worden. Analytische methodes ontwikkeld door klanten of door onszelf kunnen tevens worden toegepast wanneer deze deel uitmaken van de specificaties. Indien nodig kunnen we belanghebbenden helpen de meest geschikte specificaties te selecteren om aan te halen en te gebruiken. Deze kunnen als leidraad dienen voor risicobeheer met betrekking tot een bepaalde verrichting (of een aantal verrichtingen). Ons team van technische dienstverleners kan u helpen bij alle zaken gerelateerd aan wettelijke normen, werkmethodes en technologieën.

Lees meer over de microbiological testing services van SGS.