Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Als wereldleider op het gebied van dienstverlening voor de LNG-handel biedt SGS een breed scala van diensten om nieuwe LNG-contracten en -projectontwikkeling te ondersteunen.

Naast de evaluatie van nieuwe contracten in ons uitgebreide Sales & Purchase Agreement (SPA) bieden wij ook advies aan om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid te garanderen bij de bemonstering en de controle van de samenstelling. Tevens kunnen wij op maat gemaakte trainingen voor de overdracht van verantwoordelijkheden en eigendomsrechten aanbieden.

Evaluatie van verkoop- en aankoopcontracten

Wij verrichten een evaluatie om:

  • Te evalueren of de SPA compatibel is met de mogelijkheden van de gasterminal om veilig te stellen dat de terminal kan voldoen aan de tussen koper en verkoper overeengekomen eisen.
  • Te verifiëren dat alle verrichte metingen, analyses en berekeningen voldoen aan de meest actuele internationale (binnen de bedrijfstak geaccepteerde) normen.
  • Te verifiëren dat de calculatie volledig is en een volledige berekening kan plaatsvinden op basis van complete informatie.
  • Uw einduitkomsten te verifiëren aan de hand van alle andere berekeningsmogelijkheden vanwege de verschillende normen/standaarden waarmee een definitieve energieberekening verricht kan worden.

Bemonsteringssystemen

Wij zullen een volledige audit verricht van de tekeningen en het aanwezige systeem om tijdens de opstartfase eventuele potentiële problemen te identificeren en te corrigeren.

Bewaking van veranderingen in de samenstelling

Door de instabiliteit van LNG zal de moleculaire samenstelling van een specifieke lading tijdens het transport veranderen. Zodra het product aan boord van een schip geladen is, zullen de componenten met het laagste kookpunt, stikstof en methaan, als eerste verdampen. Dit natuurlijke "uitkookproces" heeft tot gevolg dat de veranderingen in de samenstelling een nieuwe Gross Heating Value (GHV) en een nieuw soortelijk gewicht tot gevolg hebben, waardoor de waarde van de LNG zelf verandert.

SGS heeft een database ontwikkeld om de veranderingen in de hoeveelheid en kwaliteit van LNG tijdens het transport te bewaken. Door bij elke reis de gegevens van de LNG-lading in de laad- en loshavens in te voeren, kunnen wij trends identificeren en op basis van eerdere ervaringen een prognose maken van de veranderingen in de samenstelling. Onze database omvat op dit moment gegevens van meerdere duizenden afhandelingen in diverse laad- en loshavens. Alle informatie over specifieke klanten wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze database wordt niet alleen gebruikt om de verwachte samenstelling in de loshaven te voorspellen, maar is ook nuttig gebleken bij het aantonen van de correctheid van de bemonstering en analyse in de laadhaven, bij de herberekening van het soortelijk gewicht en de GHV onder verschillende normen en referentietemperaturen en bij de vergelijking van de prestaties van verschillende schepen binnen de vloot van een klant.

Oplossing van geschillen

In gevallen waar zich problemen hebben voorgedaan met het systeem voor primaire en/of reservemonsters of waar de resultaten bekritiseerd worden en niet in de lijn der verwachtingen liggen, hebben klanten ons gevraagd om een simulatie te verrichten op basis van historische gegevens om op die manier geschillen op te lossen. Onze database kan ook worden gebruikt om te identificeren of te bevestigen of het bemonsteringssyteem in de laad- of loshaven gefaald heeft.

Trainingen in de verantwoordelijkheidsoverdracht voor uw personeel

Wij kunnen voor u en uw personeel naar behoefte op maat gemaakte trainingen op het gebied van verantwoordelijkheidsoverdracht samenstellen.

Lees hier meer over LNG-contractevaluaties en -adviesdiensten van SGS.