Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Deze training maakt deel uit van de ISO 14000-familie van internationale normen voor milieubeheer.

ISO 14064 biedt industrieën en overheden van een aantal instrumenten om programma's te ontwikkelen die gericht zijn op reductie van de emissie van broeikasgassen (BKG). BKG-onderzoeken (Deel 1); BKG-projecten (Deel 2) en dient als richtsnoer voor het valideren en verifiëren van BKG-informatie (Deel 3).

De training is bedoeld als introductie voor iedereen die bij de ontwikkeling, de invoering en het beheren van broeikasgassen volgens ISO 14064 betrokken is. Als u van plan bent om nog andere GHC-trainingen te gaan volgen, bijvoorbeeld in interne audits en de training tot lead-auditor, dan doet u op deze cursus de kennis van ISO 14064 op voor het ontwikkelen van verdere auditing-vaardigheden.

De training omvat zowel lezingen als praktische oefeningen.

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over SGS Awareness-training voor ISO 14064.