Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Met deze trainingen voor interne auditors volgens ISO 14001 en OHSAS 18001 voert u moeiteloos audits uit op de geïntegreerde milieu- en arbo-managementsystemen in uw bedrijf.

Op basis van deze training krijgt u duidelijk inzicht in het doel van een geïntegreerd managementsysteem, evenals in de basisprincipes van het beheer van zo'n systeem. Daarnaast leert u deze theorieën toe te passen volgens de norm ISO 14001 en OHSAS 18001.

Na afloop van de training bent u volledig op de hoogte van de onderlinge verbanden en integratie van ISO 14001 and OHSAS 18001. Bovendien bent u dan in staat een audit op een geïntegreerd managementsysteem te plannen en uit te voeren volgens ISO 19001.

Trainingsprogramma:

  • De rollen en verantwoordelijkheden van de (hoofd)auditors
  • Plannen en organiseren van een effectieve interne audit
  • Verzamelen van objectieve informatie door middel van gesprekken, observaties, steekproeven en verslagen
  • Analyseren en interpreteren van informatie om zo na te gaan of de vereisten worden nageleefd
  • Auditrapporten – meerwaarde, objectiviteit, vaststelling van non-conformiteiten
  • Vervolgacties – u leert de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen te bepalen

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over de SGS-training voor interne auditors volgens ISO 14001 en OHSAS 18001.