Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Verwerf de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om interne audits uit te voeren als onderdeel van een kwaliteitsbeheersysteem (QMS) gebaseerd op AS9100D met deze cursus van SGS voor interne auditors.

De AS9100D-standaard voor beheersystemen vormt het kader voor interne audits in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Na het volgen van deze cursus kunt u een interne audit uitvoeren als onderdeel van een QMS gebaseerd op AS9100D en verslag uitbrengen over de effectieve implementatie en instandhouding van het beheersysteem volgens ISO 19011.

Waarom kiezen voor de AS9100D interne auditorcursus Revisie 2016 van SGS?

Na deze cursus zult u:

 • Het procesgebaseerde QMS-model (Plan-Do-Check-Act-cyclus) voor AS9100D begrijpen
 • Het belang van een interne audit bij de instandhouding en verbetering van een QMS kunnen herkennen
 • Een toelichting kunnen geven bij de taken en verantwoordelijkheden van een auditor bij de planning, rapportage en opvolging van een interne QMS-audit in overeenstemming met ISO 19011
 • Een interne audit kunnen plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen als onderdeel van een QMS op basis van AS9100D en volgens ISO
 • Kunnen bijdragen aan de voortdurende verbetering van het beheersysteem

Deelnemers moeten op een aanvaardbaar niveau presteren in deze gebieden om de cursus met succes af te ronden.

Certificering van de cursus

Deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd, ontvangen een 'Aanwezigheidscertificaat' van SGS.

Voorwaarden

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze kennis hebben over het volgende:

 • Beheersystemen: de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus begrijpen
 • Kwaliteitsbeheer: beschikken over een basiskennis kwaliteitsbeheer, de relatie tussen kwaliteitsbeheer en klanttevredenheid, en veelgebruikte termen en definities met betrekking tot kwaliteitsbeheer, zoals vermeld in ISO 9000 
 • AS9100D: inzicht in de vereisten van AS9100D (verkregen door het voltooien van een QMS-basistraining, introductietraining of equivalent)

Inhoud van de cursus

Deze cursus bestaat uit zeven sessies om u vertrouwd te maken met de verschillende elementen van AS9100D:

 • Sessie 1: Procesgebaseerd QMS
 • Sessie 2: Auditing voor continue verbetering
 • Sessie 3: Audits – definities en principes
 • Sessie 4: Planning en voorbereiding van de audit
 • Sessie 5: Activiteiten ter plaatse
 • Sessie 6: Rapportage en follow-up van een audit
 • Sessie 7: Bekwaamheid van de auditor

De vertrouwde AS9100D interne auditorcursus van een wereldleider op het gebied van bedrijfstrainingen

Als wereldleider in professionele trainingen bieden we een ongeëvenaarde ervaring en een wereldomspannend netwerk van gekwalificeerde professionals die alles weten over de nieuwste praktijken. SGS Academy is aanwezig in meer dan 45 landen en leidt wereldwijd meer dan 200.000 professionals op.

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over onze AS9100D interne auditortraining.