Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Deze training verschaft de deelnemer de kennis en vaardigheden die nodig zijn om interne audits uit te voeren op voedselveiligheidsbeheersystemen (FSMS) en om bij te dragen de voortdurende verbetering ervan.

Deelnemers aan deze cursus worden verondersteld bekend te zijn met voedselveiligheidsbeheersystemen en van FSSC 22000 voordat ze aan deze training deelnemen. Deze achtergrondkennis kan worden opgedaan in de Awareness-training Food Safety Management Systems.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Omschrijven wat de verantwoordelijkheden van een interne auditor zijn en welke rol een interne audit vervult bij het onderhouden en verbeteren van managementsystemen in overeenstemming met FSSC 22000 en ISO 19011.
  • Doel en structuur uitleggen van FSSC 22000 en ISO/TS 22002-1 
  • Uitleggen welke principes, procedures en technieken worden gebruikt bij het aangeven en omgaan met de diverse aspecten van FSMS, en de betekenis daarvan voor de FSMS-auditor.
  • Een plan voor een interne audit opstellen, audit-informatie verzamelen via observatie, interviews en het steekproefsgewijs natrekken van documenten en dossiers
  • Feitelijke verslagen schrijven die tot verdere verbetering van de doelmatigheid van het beheersysteem kunnen bijdragen.
  • Suggesties doen voor het controleren van de effectiviteit van corrigerende maatregelen

De training omvat presentaties, workshops en rollenspeloefeningen.

Neem vandaag nog contact op met SGS voor meer informatie over de voordelen van FSSC 22000 Interne auditortraining.