Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 voedselveiligheidsbeheersystemen (FSMS) – training tot lead auditor – leer hoe u audits van een FSMS uitvoert als eerste, tweede en derde partij op basis van FSSC 22000 v5.

De training is bedoeld om deelnemers de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor een audit van een FSMS als eerste, tweede of derde partij volgens FSSC 22000 v5, eventueel in overeenstemming met ISO 19011:2018, ISO TS/22003:2013 en ISO/IEC 17021-1:2015.

Na voltooiing van de cursus kunnen de deelnemers:

  • Een beschrijving geven van het doel van een FSMS en van FSMS-normen, managementaudits en certificeringen door derden
  • De taken van een auditor beschrijven bij het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van een FSMS-audit volgens ISO 19011:2018 (en volgens ISO TS/22003:2013, met inbegrip van ISO 17021-1:2015, indien van toepassing)
  • Een FSMS-audit plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen om al dan niet conformiteit vast te stellen met ISO 22000/FSSC 22000 of een aanvaardbaar equivalent, in overeenstemming met ISO 19011:2018 (en ISO TS/22003:2013 inclusief ISO 17021-1:2015, indien van toepassing)

Deze cursus is goedgekeurd door FSSC 22000 en werd gecertificeerd door het Chartered Quality Institute (CQI) en de International Register of Certificated Auditors: CQI/IRCA-cursusnummer: 2207-PT 368.

Certificering

Cursisten die slagen voor het examen en de permanente evaluatie ontvangen een certificaat van voltooiing dat voldoet aan de formele certificeringseisen voor wie als CQI/IRCA interne auditor of lead auditor gecertificeerd wil worden. Het certificaat van voltooiing is vijf jaar geldig vanaf de datum van de laatste dag van de training en is bedoeld als certificering als CQI/IRCA-auditor.

Cursisten die niet geslaagd zijn voor de permanente evaluatie, maar wel de volledige training hebben bijgewoond, ontvangen een certificaat van aanwezigheid.

Cursisten die het schriftelijke examen niet hebben gehaald en wel zijn geslaagd voor de doorlopende beoordelingen, ontvangen een certificaat van aanwezigheid en mogen binnen 12 maanden na de einddatum van de training een herkansing doen voor het examen.

Voorwaarden

Alvorens aan deze cursus te beginnen, wordt van de deelnemers verwacht dat ze kennis hebben van de volgende principes en concepten van voedselveiligheidsbeheer:

  • De Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus
  • De belangrijkste elementen van een managementsysteem en de onderlinge relatie tussen de verantwoordelijkheden van het topmanagement, het beleid, de doelstellingen, de planning, de uitvoering, het meten, de evaluatie en de voortdurende verbetering
  • De principes van het voedselveiligheidsbeheer, met inbegrip van de vereiste programma's beschreven in ISO 22000:2018/TS 22002 (alle delen) en HACCP
  • De relatie tussen voedselveiligheidsbeheer, de levering van veilige voedingsproducten om negatieve effecten op de menselijke gezondheid te voorkomen of tot een minimum te beperken en de proactieve verbetering van de prestaties op het gebied van voedselveiligheid
  • Vaak genoemde voorbeelden van relevante nationale en lokale FSMS-wetgeving en -vereisten
  • De eisen van FSSC 22000 v5 of een aanvaardbar equivalent en algemeen gebruikte termen en definities voor voedselveiligheidsbeheer, zoals beschreven in ISO 22000:2018, die kunnen worden verworven door het volgen van een CQI/IRCA-gecertificeerde training voor ISO 22000:2018 (FSMS) of een equivalent

Trainingsdetails

Tijdsduur: 5 dagen
Trainingsmethode: persoonlijk
Accreditatie: FSSC 22000 en CQI/IRCA

Waarom kiezen voor SGS?

Als leider op het gebied van professionele trainingen kunnen we bouwen op jarenlange kennis en ervaring. Onze trainingen worden gegeven door FSMS-experts en geroutineerde trainers. Uw kennis en vaardigheden worden ontwikkeld aan de hand van een interactieve en praktische leermethode.

Neem vandaag nog contact met ons op en reserveer uw plaats voor een training tot lead auditor conform de norm FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 inzake beheersystemen voor voedselveiligheid.