Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Krijg inzicht in de FSMA-voedselhygiëne en preventieve controlevereisten en ontdek hoe u de risico's op het vlak van voedselveiligheid kunt minimaliseren met de SGS-training over de voedselhygiënische praktijken van de FSMA

Volgens de FSMA-regels voor preventieve controles van voeding bestemd voor menselijke consumptie is training op het gebied van voedselhygiëne een basisvereiste voor personen die levensmiddelen produceren, verwerken, verpakken of hanteren. Deze cursus is een inleiding tot de FSMA-voedselhygiënische eisen.

Waarom kiezen voor de training in de FSMA voedselhygiënische praktijken van SGS?

Deze cursus helpt u om:

 • Krijg een overzicht van de belangrijkste elementen van de FSMA-voorschriften inzake voedselhygiëne en preventieve controles met betrekking tot het productie- en fabricagepersoneel
 • Begrijp de eisen voor het behoud van een werkomgeving waarin de risico's op het vlak van voedselveiligheid worden geminimaliseerd

Erkende training over FSMA voedselhygiënische praktijken van een toonaangevende cursusaanbieder

Als leider op het vlak van professionele trainingen bieden wij u een ongeëvenaarde expertise in de FSMA-eisen voor preventieve controles van voeding bestemd voor menselijke consumptie.

Cursusgegevens:

 • Duur: één dag
 • Cursusvorm: face-to-face, virtuele (online) training geleid door een docent 
 • Accreditatie: SGS

Na voltooiing van deze cursus ontvangen studenten een SGS-certificaat.

Inhoud van de cursus

Module 1: Inleiding

 • Preventieve controles voor voeding bestemd voor menselijke consumptie
 • Kritische controlepunten (CCP's)
 • Preventieve controles voor voeding bestemd voor menselijke consumptie – stappen
 • Vereiste programma’s (PRP’s) en huidige Good Manufacturing Practices (GMP's)
 • Doel van de preventieve controles in systemen voor voeding bestemd voor menselijke consumptie

Module 2: Gevaren voor de voedselveiligheid

 • Gevaren voor de voedselveiligheid – definitie
 • Identificatie van potentiële gevaren voor de voedselveiligheid
 • Categorieën van voedselrisico's:
  • Biologisch
  • Chemisch
  • Fysisch
  • Radiologisch
  • Allergenen
 • Monitoring van gevaren voor de voedselveiligheid

Module 3: Gezondheid en hygiëne van werknemers

 • Preventieve maatregelen om voedingsmiddelen veilig te houden
 • Procedures voor het handen wassen
 • Goede persoonlijke hygiënische praktijken om voedingsmiddelen veilig te houden

Module 4: Hantering en opslag en voedingsmiddelen

 • Inspectiemaatregelen bij ontvangst
 • Visuele inspectie van vrachtwagenleveringen
 • Inleiding tot opslag
 • Richtlijnen voor opslag

Module 5: Voedselverwerking

 • Hoe kan de voedselveiligheid tijdens de verwerking van voedingsmiddelen en grondstoffen worden gecontroleerd
 • De vijf beginselen van voedselveiligheid
 • Reiniging van installaties en apparatuur
 • Ontsmettingsmiddelen en hun gebruiksmogelijkheden
 • Programma's voor ongediertebestrijding
 • Apparaatonderhoud en -kalibratie
 • Kritische controlepunten

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over de FSMA-voedselhygiënetraining.