Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Implementatie van preventieve GMP-, HACCP- en FSMA-controles voor voeding bestemd voor menselijke consumptie – ontdek hoe u met succes een gecombineerd preventief GMP-, HACCP- en FSMA-controlesysteem invoert.

De FSMA verschuift de focus in de voedingsindustrie van het reageren op contaminaties naar het voorkomen ervan. Het uitvoeren van preventieve controles op voeding bestemd voor menselijke consumptie is een van de fundamenten van de FSMA-compliance. In onze training leert u hoe u een gecombineerd systeem voor preventieve GMP-, HACCP- en FSMA-controles kunt implementeren voor voeding bestemd voor menselijke consumptie. Dit zal uw organisatie helpen om te voldoen aan zowel de HACCP-gebaseerde eisen als aan de FSMA-regels inzake preventieve controles.

Waarom kiezen voor de training van SGS over de implementatie van preventieve GMP-, HACCP- en FSMA-controles voor voeding bestemd voor menselijke consumptie?

Studenten leren aan de hand van een reeks workshops de HACCP-vereisten, de FSMA-regels voor preventieve controles van voeding bestemd voor menselijke consumptie en de implementatie ervan.

Deelnemers die de cursus hebben voltooid kunnen:

 • Gevaren identificeren en onder controle houden
 • Kritische controlepunten (CCP’s) opstellen en het beheer van preventieve controles organiseren
 • Een goed werkend gecombineerd HACCP/FSMA-voedselveiligheidsplan opstellen
 • Effectieve procedures opstellen voor het bijhouden van registers om uw voedselveiligheidssysteem te documenteren

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Managers voedselveiligheid
 • Implementatieteams
 • Interne auditors
 • Consultants
 • Personen die willen voldoen aan beide HACCP-gebaseerde (bijv. door GFSI erkende) vereisten
 • Iedereen die geïnteresseerd is in het onderhouden van een geïntegreerd systeem dat voldoet aan de FSMA-regels inzake preventieve controles

De cursus bevat onder meer:

 • Overzicht en geschiedenis van HACCP
 • HACCP-concepten en concepten voor preventieve controles
 • Voorbereidende stappen voor risicoanalyse
 • Gelijkenissen tussen HACCP en FSMA
 • Biologische, chemische, fysische, radiologische en economische risico’s
 • Opstellen van flow-diagrammen
 • Ontwikkeling van een gecombineerd HACCP-voedselveiligheidsplan
 • Kwantitatieve en kwalitatieve methodes voor gevarenanalyse
 • Good Manufacturing Practices
 • Kritieke controlepunten als preventieve controles
 • Preventieve controles en beheer/monitoring van CCP

Voorwaarden

Deelnemers aan deze training moeten kennis hebben van voedselveiligheidssystemen.

Cursusgegevens

 • Tijdsduur: 2,5 dagen
 • Accreditatie: SGS
 • Cursusvorm: face-to-face, virtuele (online) training geleid door een docent

Nadat u de training met succes heeft afgerond, ontvangt u een SGS-certificaat.

Erkende voedselveiligheidstraining van een toonaangevende cursusaanbieder

Als leider op het gebied van professionele trainingen kunnen we bouwen op jarenlange kennis en ervaring. Onze trainingen worden gegeven door deskundigen die u met raad en daad bijstaan.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze training voor de implementatie van preventieve GMP-, HACCP- en FSMA-controles.