Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS onderkent de noodzaak onnodige herhalingen in auditsystemen te vermijden die van dezelfde ISO-normen afhankelijk zijn.

Deze training voorziet deelnemers van de kennis en vaardigheden om audits op geïntegreerde beheersysteem uit te voeren.

De training biedt u de essentiële kennis en vaardigheden om interne audits uit te voeren en voortdurend verbeteringen aan te kunnen brengen in de behoeften met betrekking tot geïntegreerde beheersystemen van een willekeurige organisatie.

In de training wordt de integratie van beheersystemen benaderd vanuit het perspectief van risk management en worden deelnemers aangemoedigd om zowel de processen in hun organisatie als de risicobronnen die geïdentificeerd dienen te worden zo breed mogelijk te bezien. Ook de implicatie van multi-norm certificering komt aan de orde en er wordt een basis gelegd voor een geïntegreerde aanpak voor beheersysteemaudits.

Na voltooiing van deze cursus weet u alles van:

  • De principes en mechanismes voor de integratie van kwaliteits-, milieu- en arbobeheersystemen.
  • Het belang van wettelijke - en reguleringsvereisten en het opzetten van een geïntegreerd model voor uw bedrijf.
  • Het op een geïntegreerde manier voorbereiden, implementeren, rapporteren en traceren van interne audits van beheersystemen.
  • Het bijdragen aan de ontwikkeling, de verbetering en de integratie van het beheerssysteem van hun organisatie.

Deze interactieve training biedt een praktische aanpak en laat zien hoe audits kunnen worden gebruikt om een geïntegreerd beheersysteem op te zetten.

Neem contact met ons voor meer informatie over de voordelen van SGS Auditorvaardigheidstraining voor u en uw organisatie.