Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Deze training biedt de industrie een model voor het omgaan met en het verbeteren van de invloed die zij op het milieu heeft.

De deelnemers aan deze training krijgen een overzicht van de doelen en de vereisten van ISO 14001 als instrument voor het omgaan met de relatie industrie-milieu en de milieutechnische aspecten daarvan.

Na voltooiing van deze training hebben de deelnemers een beter inzicht in de doelstellingen van een milieubeheersysteem (EMS) en weten zij wat de ISO-norm 140001 inhoudt. Verder kent u de eisen en het juridische kader met betrekking tot een EMS en weet u wat het doel en de inhoud is van de reeks normen die ISO 14001 omvat.

Als u nog een andere EMS-training wilt volgen, zoals de Advanced EMS Auditor Training en de EMS Interne Auditor Training, zult u veel baat hebben bij de grondige kennis en de theoretische basis die deze training u biedt voor het ontwikkelen van toekomstige auditing-vaardigheden.

De training omvat zowel lesmateriaal als praktische oefeningen.

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over SGS Introductietraining voor ISO 14001.