Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

In deze cursus doet u de vaardigheden en kennis op voor het beoordelen en verslag uitbrengen van de conformiteit en de effectieve invoering van een milieubeheersysteem.

Het doel van deze training is deelnemers de kennis en de vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor het uitvoeren van interne controles van milieubeheersystemen en een bijdrage te leveren aan de voortdurende verbetering van deze systemen.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • omschrijven wat de verantwoordelijkheden van een interne auditor zijn en welke rol een interne audit vervult bij het onderhouden en verbeteren van beheersystemen
  • uitleggen wat het doel en de opzet van ISO 14001 is en welke principes, procedures en speciale technieken worden gebruikt bij het aangeven en omgaan met de diverse aspecten van, en gevolgen voor het milieu en de betekenis daarvan voor de EMS-auditor
  • een plan voor een interne audit opstellen, audit-informatie verzamelen via observatie, interviews en het steekproefsgewijs natrekken van documenten en dossiers
  • feitelijke verslagen schrijven die tot verdere verbetering van de doelmatigheid van het beheersysteem kunnen bijdragen
  • suggesties doen voor het controleren van de effectiviteit van corrigerende maatregelen

De training omvat presentaties, workshops en rollenspeloefeningen.

Deelnemers hoeven geen kennis van auditing, kwaliteitsbeheersystemen of ISO 14001 te hebben om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over de ISO 14001 Interne Auditor Training.