Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Deugdelijke risicomanagementprocedures zijn onontbeerlijk om de voor uw industrie typerende risico's te beoordelen en in de hand te houden, ongeacht de aard van uw bedrijf.

Risico's doen zich velerlei vorm voor en met welke risico's u te maken krijgt, hangt af van de aard en de complexiteit van uw bedrijf, van natuurrampen en terroristische activiteiten die wereldwijde toeleveringsketens kunnen treffen tot en met financiële en technologische fiasco's. In al die gevallen is het zaak de specifieke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen te identificeren en te kwantificeren en vervolgens te beslissen hoe deze risico's het best beheerst en beperkt kunnen worden.

De experts van SGS kunnen u helpen uw risico's te beoordelen, de mogelijke consequenties en waarschijnlijkheid daarvan te kwantificeren en er op zo objectief en onpartijdig mogelijke wijze maatregelen tegen te treffen. Onze specialistenteams en laboratoria zijn over de hele wereld en voor een brede verscheidenheid van industrieën beschikbaar.

Laat u uitvoeriger informeren over onze risicomanagementdiensten.