ISO 17021

Informatie omtrent certificatie

Hieronder vind u een opsomming van alle informatie omtrent de verschillende certificatieschema’s.

Auditprocessen

Auditprocessen en voorwaarden 

Per schema vindt u hieronder een link naar het auditproces.

Voor het verlenen, weigeren, behouden, vernieuwen, opschorten, herstellen of intrekken van de certificering of het uitbreiden of verkleinen van de scope van certificering verwijzen wij u naar de SGS Codes of Practice en General Conditions for Certification Service.

Certificatiestatus

Certificatiestatus
De status van een bepaalde certificering is inzichtelijk via ons portaal ‘Certified Clients and Products’. Hier kunt u ook de naam, het gerelateerde normatieve document, de scope en de geografische locatie (stad en land) voor een specifieke gecertificeerde klant opzoeken.

Certificeringsmerk

Regelgeving voor het gebruik van het SGS-certificeringsmerk
Bekijk hier meer informatie over het gebruik van het SGS-certificeringsmerk.

Certificatieschema

Overzicht van alle certificatieschema’s
Op onze certificatiepagina vindt u een totaal overzicht van alle certificatieschema’s die SGS  aanbiedt.

Geografische gebied

Geografische gebied
Op verzoek kunnen wij aanvullende informatie verstrekken over het geografische gebied waarin SGS actief is. Vraag de informatie op via be.cts.acs@sgs.com

Klachten- en beroepsprocedure

Klachten- en beroepsprocedure
Voor meer informatie over het afhandelen van informatieverzoeken, klachten en beroepen verwijzen wij u graag naar de klachten- en beroepsprocedure van de SGS Groep BNL.

Onpartijdigheid

Beleid inzake onpartijdigheid
Voor ons beleid inzake onpartijdigheid verwijzen wij u naar onze Integrity at SGS | SGS en Terms and Conditions | SGS

Neem contact met ons op.