Projectpartner

Rotonde

Constructietoezicht en kwaliteitsborging

Meer informatie

FAT- en SAT-testen van installaties

Meer informatie

Laboratoriumtestmonster van grind

On-site laboratorium beoordeling en testen grond- en bouwstoffen

Meer informatie

Werkmannen met veiligheidsvest en helm

Projectmanagement ondergrondse infrastructuur

Meer informatie

Veiligheidscoordinatie

Meer informatie

Constructietoezicht en kwaliteitsborging

Wij zorgen ervoor dat bij de bouw van constructies wordt voldaan aan alle relevante wetgeving, kwaliteitsnormen en specificaties. Met onafhankelijk permanent constructietoezicht op locatie en regelmatige kwaliteitscontroles verminderen we technische risico's en voorkomen we onnodige vertragingen door constructiefouten. Ook afstemming en controle van tekeningen en andere technische vragen behoren tot de mogelijkheden.

FAT- en SAT-testen van installaties

Het testen van nieuwe installaties voor oplevering is van belang voor leverancier evenals gebruiker. Een optimaal functionerende installatie voorkomt schade, verstoringen en extra kosten. Wij leveren daarom Factory Acceptatie Tests (FAT) van installaties op locatie van de leverancier. Hierbij controleren we of installaties zijn geconstrueerd en functioneren volgens overeengekomen specificaties. Daarnaast verzorgen we Site Acceptence Tests (SAT) voor het testen van de volledige functionaliteit van het systeem op locatie. Doel is controle of deze overeenkomt met de overeengekomen specificatie. Testen vinden plaats volgens internationale industrienormen, zoals ISO of ASTM.

On-site laboratorium beoordeling en testen grond- en bouwstoffen

Als partner kunnen wij een on-site materiaalkundig laboratorium inrichten op basis van onze ISO 17025-accreditatie voor het testen, analyseren en keuren van beton, grond- en bouwstoffen en mogelijk andere bouwmaterialen. We voorzien onder meer in het vervaardigen van onder meer proefstukken, vormhoudendheid, indringing, druk- en buigsterkte en het bepalen van het luchtgehalte, volumieke massa, zetmaat, schudmaat.

Projectmanagement ondergrondse infrastructuur

De inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen is nog altijd een van de meest belangrijke stappen bij gebiedsontwikkeling. We ontwerpen technische kabel- en leidingnetwerken voor distributie en transport, en verzorgen de begeleiding bij het aanleggen, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen. Dit doen we voor de volgende disciplines: olie, gas & chemie, energie, water en telecommunicatie. We ontzorgen u als projectpartner door het projectmanagement voor (grote) complexe infrastructurele projecten uit handen te nemen.

Veiligheidscoördinatie

Om de veiligheid van werknemers op een bouwwerf te garanderen, is het verplicht om een gecertificeerde veiligheidscoördinator aan te stellen, afhankelijk van de grootte van de werf. Een veiligheidscoördinator moet ervoor zorgen dat er voldoende aan risicopreventie wordt gedaan bij de keuze van technieken en processen. SGS is een gecertificeerd kantoor voor veiligheidscoördinatie tijdens bouwprocessen. Wij verzorgen de veiligheid op uw werf en volgen uw project compleet op van begin tot einde. Onze veiligheidscoördinatoren zijn beschikbaar met niveau A en niveau B.

Neem contact op